Anëtarët

Marrëveshja në mes të partnerëve të Rrjetit EKOenergy është e hapur për nënshkrim që nga fundi i muajit nëntor 2012, 42 organizata kanë nënshkruar marrëveshjen dhe presim qe më shumë të na bashkohen në muajt e ardhshëm.

Të gjithë anëtarët kanë të drejtë vote në Bordin EKOenergy. Vendimet merren me shumicë 3/4.

Kliko këtu për të parë në një hartë ku anëtarët tanë janë të bazuar