Marka e ekoenergjisë

EKOenergy është një marke eko për energji elektrike. Kur ju bleni energji me këtë emërtim, ju merrni energji elektrike të ripërtëritshme, por edhe diçka më shumë: EKOenergy ju ndihmon për të bërë ndryshimin ne shoqeri.

Si një konsumator i energjise elektrike te gjelber, ju ndoshta presni që blerja juaj disi të çon në rezultate konkrete, dmth në ndryshimet që nuk do të kishin ndodhur pa blerjen tuaj. Për konsumatorët individual,është shumë e vështirë te shihet nëse kjo ndodh me të vërtetë. Por nëse flasim një zëir, situata behet shumë e ndryshme.

Nepermjet markes EKOenergji, ne bashkojme dhjetra mijera konsumatore. Dhe numri shte ne rritje cdo dite. Se bashku ne munde te sjellim ndryshime, pa shkaktuar shpenzime te larta.

  • EKOenergy fokusohet në informata të te sakta për konsumatorët.
  • EKOenergy është mjet për të rritur qëndrueshmërinë e centraleve elektrike.
  • EKOenergy garanton se një pjesë e primit të gjelbër (dmth çmimi që ju paguani për energjine elektrike te gjelber) përfundon në projekte të reja, përmes “Fondit te Klimes“.
  • EKOenergy vendos kritere të rrepta për ndjekjen e energjisë elektrike të gjelbër.
  • EKOenergy sigurohet qe deklarimet te auditohen.

Kliko këtu për më shumë detaje: aspekte të mbuluara nga marka EKOenergy.