Informacione për konsumatorët

Ku është prodhuar energjia elektrike e juaj? Dhe si?

Shitësit e EKOenergy duhet të informojnë konsumatorët dhe konsumatorët potencial në lidhje me origjinën e energjisë elektrike që mbanë markën EKOenergy. Ky informacion duhet të përfshijë së paku:

  • Shtetin e origjinës
  • Mënyra e prodhimit: diellore, të frymës në breg, frymës jasht bregut, hidrocentralet, detare, gjeotermale, biomasa … Në rastin e kombinimit, përqindja e çdo lloji përmendet.

Kjo i lejon konsumatorët të blejnë energji elektrike për nga vendi i tyre. Apo për të blerë vetëm energji nga fryma ose vetëm energji diellore. Ose çdo lloj tjetër i energjisë elektrike që ata gjejnë vlerë në të.

 Kjo zakonisht nuk do të thotë se konsumatorët që marrin me të vërtetë fuqinë specifike të dorëzuar fizikisht ne prizën elektrike të tyre. Kjo do të thotë se kjo energjia elektrike është vënë në rrjet në emër të tyre, dhe se ata janë të vetmit qe u lejohet të deklarojne atë energji specifike si të tyren.. Lexoni pjesën mbi kerkimin dhe garancitë e origjinës për të marrë më shumë informacion në lidhje me mënyrën se si punon kjo.

Enegjia gjelbër, ndryshimi i klimës dhe llogaridhënje në emitimin e karbonit

© SunEdison

EKOenergy ndihmon grupet e interesit për të marrur dhe japur informata të sakta për impaktin e karbonit nga blerja e energjisë së gjelbër.

Blerja e energjise elektrike të gjelbër nuk do të thotë që automatikisht një instalacion i ri i energjisë se riprodhuar do të ndertohët. P.sh. nëse një konsumator ndërron energjinë në elektricitet nga fryma, nuk do të thotë që një turbine e re do të ndërtohet me të holat e tij. Por do të thotë se një pjesë e fitimeve do të ju shkoj pronarëve të turbinave e cila bënë që investimi tyre të jetë më profitabil.

Eshtë mirë të kujtojmë se per cdo MWH të shitur nga EKOenergy, së paku 0,10 € shkojne në Fondi klimatik i EKOenergy, për të financuar investimet që nuk do të kishte qenë e mundur pa të hollat e juaja.

Blerja e energjisë së riprodhueshme nuk do të thotë që emitimi i karbonit ne bote do te bjere. Sidoqofte, eshte e gjeneralisht e kuptueshme qe konsumatoret e energjise munde te zvoglojne emitimin e tyre personal duke u kthyer ne enerji te gjelber (dhe te njejten kohe, gjurmet e karbonit te atyre qe nuk blejne energji te gjelber behen me te ndytura). Shume lejojne perdoruesit e energjise se gjelbert te deklarojne zero emitime. EKOenergy dhe furnizuesit e EKOenergy-se bazoojne informatat e tyre ne standard te pranuara gjeresisht, veçanërisht ne “Udhezimin e sferes 2” te Protokolli i gasit serre..

Të informojmë ata të cilët nuk blejnë energji të gjelbër

Rrjeti i EKOenergy promovon aktivisht përdorimin e “RE-DISS and EPED residual mix figures

Kriteret e EKOenergjisë

Për më shumë informacion mbi kriteret e informimit të konsumatorit, shikoni kapitullin 6 të tekstit : ‘EKOenergy: ‘EKOenergy: Rrjeti dhe marka’.