Чланови

Споразум између партнера у Екоенергија мрежи је отворен за потписивање од новембра 2012.године. Од тада га је потписало 42 члана а очекује се и пораст овог броја у наредним месецима.

Сви чланови имају право гласа у Одбору ЕКОенергије. Одлуке се доносе са ¾ већином.

Click here to see on a map where our members are based.