EKOенергија за вашу компанију

Компаније које послују на европском тржишту могу да бирају који ће производ електричне енергије купити. Европски закони служе као основа овоме, те велики број организација и стандард стимулишу компаније да искористе ову могућност избора како би прешле на зелену електричну енергиу. Погледати пример CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions (ЦДП техничке напомене о рачуноводству SCOPE 2 емисије).

Поред тога, мрежа европских НВО за заштиту животне средине је постигла договор о заједничкој еколошкој ознаци за електричну енергију: ЕКОенергија. ЕКОенергија је спремна да вам помогне у комуникацију ваших потреба за куповином електричне енергије, као и да вам укаже на то како ваша куповина доприноси променама.

Желимо да напоменемо да су потрошачи ЕКОенергије слободни да комуницирају о својој куповини. Корисницима није потребан уговор са ЕКОенергијом у циљу коришћења логотипа и имена. Међутим, мрежа ЕКОенергија ће развити кодекс по коме ће бити утврђена правила коришћења логотипа. Уколико имате недоумице или питања, контактирајте Секретаријат ЕКОенергије.