Праћење и гаранција порекла

Праћење електричне енергије

Електричну енергију је немогуће пратити у току мреже за напајање. Ово значи једно: нико не може имати гаранцију да заиста добија електричну енергију из жељене електране. Међутим, могуће је поставити ‘рачуноводствени систем’, који бележи која компанија је поставила одређену количину електрона на мрежу, и специфицира у том регистру како је ова електрична енергија произведена. Такође је прилично једноставно додати једну више колону у том регистру, која указује на то коме су дати електрони пуштени на мрежу. Ово омогућава потрошачима да са правом тврде да су електрони на мрежи ‘у њихово име’.

Гаранције порекла

У Европи су такви системи књига и тврдњи оригинално уведени као добровољни системи. Крајем 1990. године, еколошке ознаке као што су Бра Миљöвал и Норппаенергиа, прве експериментишу са праћењем. Први европски систем је био РЕЦС систем: Ренеwабле Елецтрицитy Цертифицате Сyстем илити Систем сертификата обновљиве електричне енергије. Ускоро је овај систем добио и правни основ: члан 5 Директиве 2001/77/ЕЦ од 27.септембра 2001.године о промоцији електричне енергије произведене из обновљивих извора на унутрашњем тржишту електричне енергије који уводи систем Гаранције порекла у Европску унију. Овај систем је даље разрађен чланом 15 Директиве 2009/28/ЕЦ од 23. априла 2009.године о промоцији коришћења енергије из обновљивих извора.

У принципу, директива говори да је свим земљама ЕУ потребан систем гаранције за сваки МWх који је продат као ‘зелена струја’, МWх пореклом из обновљивих извора који је постављен на европску мрежу. Потрошачке информације и избегавање двоструког обрачуна је главни циљ овог система.

Нису све земље ригорозне у увођењу Директиве колико би требале. ЕКОенергија жели да преузме улогу у гурању свих земаља ка усвајању истих строгих и јасних правила.

Резидуални микс

Уколико неки људи плате како би имали право да ‘потражују’ зелену вредност, морамо бити сигурни да је производ који је њихов, скинут са микса напајања. Ту се појављује резидуални микс: нпр. микс напајања минус праћени и тражени производ електричне енергије.

Земље чланице су у све већем броју свесне овога. Деп чланица је сада поставио јединствену структуру за рачунање резидуалног микса, и све више земаља чланица уводе законе како би утврдиле које резидуалне оцене треба користити. Ово је релевантно за информацију коју добављач енергије ставља на рачун за струју (Члан 3(9) Директиве 2009/72/ЕЦ Европског парламента и Савета од 13. Јула 2009. године у вези са заједничким правилима за унутрашње тржиште струје) као и за компаније које рачунају свој отисак угљеника (CDP – Пројекат обелодањивања угљеника, Greenhouse Gas Protocol – Протокол емисије гаса зелене баште,…)

За више информација о резидуалном миксу: погледајте РЕ-ДИСС пројекат.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text ‘ЕКОенергија: Мрежа и ознака‘ set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text ‘ЕКОенергија: Мрежа и ознака‘

.

Критеријуми ЕКОенергије

За више информација о критеријумима праћења ЕКОенергије, погледајте Одељак 10 документа ‘ЕКОенергија: Мрежа и ознака‘.