Фонд за заштиту животне средине

Фонд за заштиту животне средине

Волонтери обнављају реку у пројекту подржаном из фонда финске Екоенергиа ознаке.

За сваки продати Мегават-час ЕКОенергија хидроенергије, допринос од минимум 10 еуроценти бива уплаћен у Фонд за заштиту животне средине ЕКОенергије. Новац из фонда се користи за финансирање имплементације пројеката за обнову река.

Финансирани пројекти неће бити управљани од стране ЕКОенергије. ЕКОенергија жели да подржи постојећу динамику и удружи постојеће иницијативе. Новац из Фонда за заштиту животне средине може бити искориштен за на пример кофинанисирање пројеката подржаних од стране надлежних органа власти.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Засновано на искуству

Идеја о Фонду за заштиту животне средине није нова. Пренесена је из Нордијских земаља, где слични фондови постоје од почетка овог века. У Финској, новац који је настао од продаје хидроенергије са ознаком Екоенергиа се инвестира у изградњу пролаза за рибе и обнову делова за мрест миграционих врста. Финска ознака Екоенергиа ће се припојити новој међународној ЕКОенергији до краја 2013.године. Њихово искуство ће помоћи креирању успешних пројеката дуж целе Европе.