Vi är ett globalt och ideellt miljömärke för förnybar energi

Förnybar elektricitet, gas och värme som säljs försett med EKOenergis miljömärke uppfyller extra hållbarhetskriterier

och finansierar ytterligare projekt som bekämpar energifattigdom.

Med över 60 leverantörer världen över är det enkelt att byta till EKOenergi

Vår miljömärkning för förnybar energi främjar klimatåtgärder runt om i världen

Användare av EKOenergi omfattar internationella företag, städer och hushåll

Vår logo är ett internationellt erkänt kommunikationsmedel.

Med över 60 leverantörer världen över är det enkelt att byta till EKOenergi

Vår miljömärkning för förnybar energi främjar klimatåtgärder runt om i världen

Användare av EKOenergi omfattar internationella företag, städer och hushåll

Vår logo är ett internationellt erkänt kommunikationsmedel.

NYHETER

Grants for small scale river restoration projects

EKOenergy awards for our licensees

Vesica Piscis: 100% sustainable vegan shoes “made in Spain”

Tom, 50th Solidarity Corps volunteer at EKOenergy’s secretariat

I-RECs for renewable electricity tracking in Russia

Ten things we can learn from the corona crisis

In 2012, EKOenergy became a partner organisation of the European Solidarity Corps (previously known as European Voluntary Service). This EU funded program enables us to host long term volunteers. Most of the volunteers stay 10 to 12 months at our office in Helsinki. They help us keep close contact with hundreds of partners in many countries and develop multilingual campaigns.

The International Renewable Energy Certificate (I-REC) Standard announced the beginning of I-REC issuance in Russia. This long-awaited development is a huge step forwards for energy consumers looking for opportunities to contribute to the energy transition in the country. With the arrival of I-RECs, it now becomes easier to buy EKOenergy-labelled electricity in Russia  too
 

In the matter of no time, corona (COVID-19) has overwhelmed the world and drastically impacted the lives of billions of us. Whilst we tackle the disease, let’s use this opportunity to see what we, the greater society, can learn from this struggle. What lessons can we take from this that will help us in the fight against the climate crisis?