Vi är ett globalt och ideellt miljömärke för förnybar energi

Förnybar elektricitet, gas och värme som säljs försett med EKOenergis miljömärke uppfyller extra hållbarhetskriterier
och finansierar ytterligare projekt som bekämpar energifattigdom.

Med över 60 leverantörer världen över är det enkelt att byta till EKOenergi

Vår miljömärkning för förnybar energi främjar klimatåtgärder runt om i världen

Användare av EKOenergi omfattar internationella företag, städer och hushåll

Vår logo är ett internationellt erkänt kommunikationsmedel.

Med över 60 leverantörer världen över är det enkelt att byta till EKOenergi

Vår miljömärkning för förnybar energi främjar klimatåtgärder runt om i världen

Användare av EKOenergi omfattar internationella företag, städer och hushåll

Vår logo är ett internationellt erkänt kommunikationsmedel.

NYHETER