Vårt miljömärke och nätverk

Det ideella miljömärket

Watch our intro to EKOenergy video here.

EKOenergi är ett internationellt, ideellt miljömärke för energi (förnybar elektricitet och gas). Utöver att den är förnybar, uppfyller EKOenergi ytterliggare hållbarhetskriterier och finansierar projekt som bekämpar energifattigdom. Det innebär att miljömärket EKOenergy skapar additionalitet åt certifikat för förnybar energi, så som ursprungsgarantier (GO:er), REC:er och I-REC:er.

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), LEED för gröna byggnader och CDP beskriver miljömärket EKOenergi som en bra lösning för konsumenter som vill leva på ett mer hållbart sätt.

Om du vill köpa EKOenergi-märkt el eller sälja EKOenergi-märkta förnybar energi, vänligen kontakta oss.

Miljömärket är lätt att använda

Att köpa EKOenergi är enkelt eftersom vi har auktoriserade säljare runt om i världen. Det är möjligt att använda EKOenergi för både ditt hem och ditt företag.

Miljömärket är ett kommunikationsverktyg

Miljömärket EKOenergi är ett internationellt erkänt kommunikationsverktyg. Både Individer och företag visar sitt engagemang för förnybar energi och uppmuntrar andra att göra likadant genom att använda våran logga. Detta hjälper till att påskynda övergången till en värld som till 100% använder sig av förnybara energikällor. Användare av EKOenergi-märkt energi kan använda loggan i sina publikationer, på sina byggnader och på produkter som tillverkats med EKOenergi.

Vårt internationella team kan besvara dina frågor på många språk, och vårt material finns tillgängligt på över 20 språk.

Nätverket

EKOenergi är även ett internationellt nätverk av miljö-NGO:er. Vårt mål är att befrämja användningen av hållbar energi.

EKOenergi-nätverket agerar som en brygga mellan projektutvecklare, energileverantörer, energikonsumenter och miljöorganisationer. Med hjälp av vårt nätverk delar vi bästa praxis och positiva exempel.

EKOenergi är medlem i: