EKOenergi: ett nätverk och ett miljömärke

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

EKOenergy – den internationella miljömärkningen för förnybar energi (pdf, 1 sida)

Nätverket

EKOenergi är ett internationellt nätverk av miljöorganisationer. Vi stödjer användandet av hållbar elektricitet.

Vi vill:

  • Stimulera utvecklingen av hållbar energi.
  • Hjälpa till att skydda naturen
  • Informera konsumenter om ursprunget av deras elektricitet
  • Involvera, och mobilisera den positiva energin som finns hos tusentals ambitiösa individer, grupper och företag.
  • Samarbeta med konsumentorganisationer, utvecklingsorganisationer, elföretag, verksamheter och många fler.

Miljömärket

EKOenergi är även ett miljömärke för energi. Det är inte en överraskning att enbart energi från förnybara energikällor kan säljas som EKOenergi. EKOenergi är dock mer än bara förnybar energi, det uppfyller även de specifika hållbarhetskrav som är satta av nätverket och en del av priset går till projekt kring förnybar energi.

EKOenergimärket är det enda elmiljömärket som är ett resultat av en process med internationella konsulenter, som arbetar internationellt och är vida känt.