Administration

Styrelsen

stamp with ekoenergy logo

EKOenergis styrelse är den högsta styrande auktoriteten inom EKOenergis förvaltningsstruktur.

Styrelsen:

 • Stöder vår strategi
 • Bestämmer kriterierna för vår miljömärkning
 • Bestämmer vilka projekt som finansieras med klimatfondens och miljöfondens resurser

Varje medlem I EKOenergis nätverk utnämner en person till styrelsen. Klicka här för en lista över styrelseledamöterna.

Rådgivande grupp

Den rådgivande gruppen utnämns av EKOenergis styrelse. Utnämningen gäller i 2 år och kan förnyas.

I den rådgivande gruppen finns reserverade platser för följande intressenter:

 • Icke-statliga miljöorganisationer (NGO:er): både miljömässiga paraplyorganisationer på europeisk nivå och nationella/regionala NGO:er
 • Elindustrin (producenter, köpmän och leverantörer)
 • Konsumenter av EKOenergi, deras branschorganisationer och konsumentorganisationer

Den rådgivande gruppen kan ge förslag till förbättringar på bristfälligheter som berör EKOenergi. Gruppen informeras aktivt om styrelsens agenda. Styrelsen måste besvara frågor och kommentarer av den rådgivande gruppen inom 2 månader. Den rådgivande gruppen nominerar ledamöterna till EKOenergis skiljenämnd med en ¾ majoritet.

Klicka här för en lista på medlemmar i den rådgivande gruppen

Sekretariatet

Sekretariatet ansvarar för den dagliga förvaltningen av miljömärkningen. Till sekretariatets uppgifter hör att:

 • Säkerställa förvaltningen och funktionen av miljömärkningen
 • Representera EKOenergi i sina externa relationer och skaffar kontakter
 • Förbereda interna och externa rapporter
 • Stöda publikationen och spridandet av information
 • Ansvara för förvaltningen av ekonomin

Klicka här för att få en överblick över personalen och volontärerna inom EKOenergis sekretariat.

Skiljenämnden

EKOenergis skiljenämnd fattar det slutliga beslutet i fråga om tvister mellan EKOenergi och nätverkets medlemmar, samt i tvister mellan EKOenergi och dess licensinnehavare.

Hittills har inga ärenden överlåtits till skiljenämnden.

Klicka här för mer information om regler och sammansättningen av skiljenämnden.