Historia

Bakgrund

grid_transmissionElmarknaden utvecklas snabbt. Liberalisering, internationalisering, produktdifferentiering…

Denna snabba utveckling har skapat möjligheter, men även en hel del förvirring: Hur fungerar det att byta en leverantör till en annan? Hur är det möjligt att välja en elprodukt när vi alla använder samma nät? Vilken leverantör och vilka produkter ska jag välja? Och om jag har ett ”grönt” kontrakt, hur påverkar det mina personliga CO2-utsläpp?

Idag får dessa grundläggande frågor många olika svar beroende på vart du bor. De flesta konsumenter som köper grön el gör det för att de vill vara med att påverka. Men det är svårt att påverka och göra skillnad om konsumenterna i olika delar av världen får motsägelsefulla råd.

Tills nyligen har ingen samordnat miljöorganisationers och konsumentorganisationers ståndpunkter. Men detta har nu ändrats.

Mot ett gemensamt mål

År 2010 slog sig Bellona Ryssland, Estlands Naturfond, Lettlands Naturfond, Finlands naturskyddsförening, Ecoserveis och AccioNatura från Spanien samt 100 % Energia Verde och REEF från Italien, samman för att utveckla en internationell miljömärkning för el.

recs_market_meeting

På RECS marknadsmöte 2012, presenterade vi vårt första utkast till elsektorn. Deltagarna från vänster till höger: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Finlands Naturskyddsförening) och Jared Braslawsky (RECS International).

Från början blev öppenhet och delaktighet viktiga hörnstenar i processen. Deltagarna följde tillvägagångssättet bestämt av ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards. Processen var också inspirerad av strategin från det nordamerikanska Green-e.

Mellan 2011 och 2012 rådgjordes över 400 intressenter från alla berörda grupper: elproducenter, leverantörer, konsumenter, ideella miljöorganisationer och myndigheter. Vi hade även en allmän konsultation.

I slutet av 2012, beslutade de inblandade miljöorganisationerna att skapa EKOenerginätverket. De etablerade också en Rådgivande Grupp för att åter igen kommentera om planerna. Den 23 februari 2013 godkände EKOenergi styrelsen texten “EKOenergy – Nätverk och varumärke”.

Utförande

2013: EKOenergi startade, kansliet skapades för att hantera och främja miljömärket, och ett team av internationella trainees och volontärer anställdes. Chanserna är stora att vårt flerspråkiga team talar just ditt språk. Vi började med att fokusera på Finland, Spanien, Italien och Lettland.

  Se vår årsrapport 2013

2014: Vi var aktiva på många fronter. EKOenerginätverket växte och inkluderar nu även Tyskland, Frankrike och Polen. Vi finns med i social media och anslöt oss till den globala ’100% renewable energy campaign’. Vi donerade vår första inkomst från Klimatfonden till ett solcellsprojekt i Tanzania.

  Se vår årsrapport 2014

2015: Vi fortsätter att växa, och har nu kontakter utanför Europa också.

  Se vår årsrapport 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

  See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017