Medlemmar

Överenskommelsen mellan parterna inom EKOenerginätverket har varit öppen att kunna signeras sedan november 2012. Sedan dess har 42 organisationer signerat överenskommelsen.

Alla medlemmar har rösträtt i EKOenergistyrelsen. Beslut tas med ¾ majoritet.

Klicka här för att se en karta på vart våra medlemmar finns.