Vår vision och vårt uppdrag

Det är dags för världen att vakna och inse att världens befolkning måste börja behandla klimatkrisen som en kris. Vi behöver agera NU för att drastiskt kunna minska koldioxidutsläppen och påbörja reducera växthuseffekten. Vi måste agera omedelbart för att begränsa den globala uppvärmningen och se till att ökningen av den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader Celsius över nivåerna som uppmättes under industrialiseringen.

Att minska koldioxidutsläpp och reducera växthuseffekten är mänsklighetens enda möjlighet att skydda världens olika ekosystem och dess djur, det är enda chansen att kunna bevara jorden som energisk och full av liv. Att hålla temperaturen under 1,5 grader är också avgörande för att kunna utrota fattigdom samt kunna skapa en bättre och hållbar värld för kommande generationer.

Vår vision

En värld där energi framställs och konsumeras på ett hållbart sätt. En värld där vi lever med respekt för naturen och biologisk mångfald, samt en värld där FN’s globala mål för hållbar utveckling har uppnåtts.

Vårt uppdrag

Att använda vår miljömärkning som ett verktyg för att gynna hållbar utveckling av energi, samt samla in pengar för att både kunna skydda och bevara den biologiska mångfalden och andra områden som rör klimatet.

“Handlingar istället för ord” är vårt synsätt/vår filosofi. Det bästa sättet att påbörja en förändring i samhällets rådande riktlinjer, är genom att först börja förändra våra egna liv och synsätt. Om vi vågar agera mer miljömedvetet i våra liv kommer samhället tvingas att följa förändringen, vilket i slutändan kommer leda till en stor vinst för klimatet.

Våra mål

  • Snabba på övergången med 100% förnybar energi.
  • Öka kunskapen och samtalen om förnybar energi samt biologisk mångfald hos allmänheten, men även hos de som fattar beslut som rör miljöpåverkan och hos stora företag som fattar beslut som påverkar miljön.
  • Fortsätta utveckla och stödja EKOenergis miljömärkning och uppmuntra hållbar energiproduktion och stödja konsumenterna att kunna hitta miljömärkt energi.
  • Skydda lokala ekosystem och återställa floders naturliga miljöer genom vår Miljöfond.
  • Förse samhällen med ren energi och minska avsaknaden av energi i utvecklingsländer genom vår Klimatfond.
  • Utveckla och skapa samarbeten med andra icke-statliga miljöorganisationer, så vi kan komplettera och främja varandras arbeten.
  • Hjälpa till att förverkliga målen för hållbar utveckling.