EKOenergi för ditt företag

Varför köper företag EKOenergi?

Cover page of EKOenergy's publication

Using EKOenergy-labelled clean energy can help your company contribute to the five dimensions of leadership as identified in the paper Business leadership in the transition to renewable electricity, published in 2020 by the RE100, the Climate Group and CDP. These dimensions are:

 • Ambition (Chapter 1)
 • Impactful procurement (Chapter 2)
 • Sustainability (Chapter 3)
 • Influence (Chapter 4)
 • Transparency (Chapter 5)

See our publication One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy to learn more about how using EKOenergy helps businesses, regardless of their size, sector, consumption or geographical location, to take extra steps in all these five dimensions.

Annonsera ditt engagemang för förnybara energikällor

 • Miljömärket är ett visuellt tilltalande verktyg för kommunikation och reklam.
 • Miljömärket visar ditt engagemang för förnybar energi och hjälper andra att göra samma sak.

Kampen mot klimatförändringar

 • Vårt miljömärke fungerar endast med energi från produktionsinstallationer som uppfyller våra hållbarhetskriterier.
 • Du stöder EKOenergis Klimatfonden när du köper EKOenergi-märkt energi. Klimatfonden finansierar hållbara energiprojekt i utvecklingsländerna och bidrar till att minska energifattigdomen.
 • Du stöder vår Miljöfond när du köper EKOenergi-märkt vattenkraft. Miljöfonden finansierar projekt för restaurering av floder och bidrar till att upprätthålla värdefulla ekosystem.
Sustainable brands logo

”Varför ska andra märken bry sig? Det finns en mängd fördelar som uppnås genom en svängning motförnybar energi, och särskilt om de kommer från projekt som dessutom bidrar på ett underbyggt sätttill SDG. Företag minskar inte bara sitt koldioxidavtryck utan visar också sitt engagemang för sinaanställda, kunder och investerare. ” Sustainable Brands Copenhagen ‘17, Natalia Gorina.

Stöds av ledande standarder och icke-statliga organisationer

 • Rekommenderas av CDP och GHG-protokollet: GHG-protokollet Scope 2 Guidance, liksom CDPs riktlinjer, hänvisar till EKOenergi som ett ”bra sätt för företag att göra mer med sina förnybara energiköp.”
 • Rekommenderas av LEEDs gröna byggnadscertifikat: EKOenergimärkt el uppfyller LEEDs Green Power-kriterier (för el och för förnybara elcertifikat). Detta nämns uttryckligen i LEEDs europeiska texter men gäller allt mer också på andra håll.
RE100-report-cover-image

“Various available market tools allow companies to introduce social and ”Olika tillgängliga marknadsverktyg gör det möjligt för företag att införa sociala och miljömässiga överväganden i sina förnybara elupphandlingstrategier. Exempel på dessa inkluderar det internationella EKOenergi-märket, som genom sin klimatfond bekämpar energifattigdom och ger ytterligare miljögarantier för att skydda naturen och livsmiljöerna. ” s.19 i Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (en engelsk publikation av RE100, The Climate Group och CDP).”

Internationellt erkännande och expertis

 • Miljömärket finns i över 40 länder och vi expanderar varje år.
 • EKOenergis kriterier är baserade på insatser från experter från många länder och godkända av ett nätverk av ideella miljöorganisationer.
 • Vi samarbetar med organisationer som RECS International för att marknadsföra förnybar energi över hela världen.
 • EKOenergi-märkt energi är alltid i linje med kriterierna i Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

”Du kan använda EKOenergi-logotypen på dina produkter och berätta historier om de förnybara och miljömässiga projekt du väljer att stödja. Med EKOenergi gör du en verklig påverkan som bygger ditt varumärke och ökar värdet på ditt företag. ” Varför EKOenergi?, David Zwick.

Vem annan använder EKOenergi?

Vi är stolta över att många företag väljer EKOenergi-märkt energi för att visa sitt engagemang för en hållbar framtid, inklusive SAP, Tetra Pak, Schüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson och många andra.

Mer information om hur EKOenergi kan stödja dig

Ta kontakt

Om du är intresserad av att köpa EKOenergi eller ta reda på mer information om hur vi kan samarbeta kan du fylla i vårt formulär. Du är också välkommen att kontakta EKOenergis sekretariatet eller en av våra licensierade leverantörer.