EKOenergi för ditt företag

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
På den europeiska marknaden får företag välja den elprodukten de köper. Den europeiska lagstiftningen garanterar detta och den ökande mängden måttstock stimulerar företag att änvända deras valfrihet och välja grön el. T.ex. se CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions.

Dessutom har ett nätverk av europeiska miljöorganisationer kommit överens om en allmän miljömärke för elektricitet: EKOenergi. EKOenergi är villig att hjälpa dig kommunicera om ditt gröna elköp och att visa dig på vilket sätt ditt köp gör skillnaden.

Uppmärksamma att EKOenergis konsumenter får fritt berätta om deras köp. Konsumenter behöver inte något avtal att använda EKOenergi logo och namnet. EKOenergi nätverket kommer att utveckla dock en uppförandekod för namnets och logos användning. Om du har tvivel eller frågor kontakta EKOenergi Sekretariat.