Företag med rätt att sälja EKOenergi-märkt energi

EKOenergi kan endast säljas av företag som har tecknat EKOenergi-licensavtalet.

Om din nuvarande energileverantör ännu inte finns på vår lista över licensierade säljare, uppmuntra dem till att också börja sälja EKOenergi-märkt energi. Vi letar alltid efter nya säljare för att bära vår miljömärkning och förklarar gärna för dem hur man gör det.

Observera även att EKOenergi är en etikett för energi, inte för energiföretag. Nästan alla våra licensinnehavare säljer endast en del av sina volymer med EKOenergi-miljömärket. Så se till att du inte bara väljer rätt säljare utan också att du väljer en EKOenergi-märkt produkt, dvs. energi som uppfyller våra miljömässiga hållbarhetskriterier.