Varför köpa EKOenergi?

 

Den goda nyheten är att vi vet hur vi kan ersätta fossila bränslen. Förnybara energikällor som vind-, sol- och vattenkraft samt biobränslen kan ge 100% av energin som behövs i Europa – och ännu mera.

Som en europeisk konsument kan du vara en aktiv påverkare i övergången från fossila till förnybara energiformer. Det europeiska regelverket ger alla energikonsumenter en möjlighet att välja hurudan el de vill använda.

Mera förnybar energi

Vi är övertygade om att konsumenternas efterfrågan på förnybar energi har en positiv inverkan på företagens investeringsbeslut. Ingen kommer längre att investera i kolkraftverk om efterfrågan på kolkraft försvinner.

Till råga på det, per varje såld MWh av EKOenergi går ett bidrag på minimum av 0,10 euro (tio eurocent) till EKOenergis Klimatfond. Fondens pengar används till fortsatta investeringar i nya förnybara energianläggningar.

Fossila bränslen som kol och olja är fortfarande de mest använda råvarorna på den europeiska energisektorn. Därför leder energiproduktionen (och konsumtionen) till enorma växthusgasutsläpp.

Mera hållbar produktion

EKOenergi-märkt el kommer från anläggningar som uppfyller hållbarhetskriterier som EKOenergy nätverket, ett nätverk av europeiska miljöinriktade ideella organisationer, har stadfäst.

Kriterierna är olika för olika produktionsformer. När det gäller vattenkraft, använder EKOenergi fondmodellen. Per varje såld MWh av EKOenergi, måste ett minimum bidrag på 0,10 euro återinvesteras i ett älvrestaureringsprojekt.

Ditt val av denna produkt

När du köper EKOenergi blir du väl informerad om elens ursprung: vill du köpa vind från Österrike? Eller biobränslebaserad energi från Sverige? EKOenergi ger dig möjlighet att verkligen välja den el du gillar mest. EKOenergi ger dej möjligheten att påverka energiproduktionen på just det sättet du själv vill.

Read also the information sheet ’Good reasons to switch to EKOenergy’ (pdf, 2 pages, June 2014).

Watch Why switch to EKOenergy? on YouTube