EKOenergis miljömärke

Logo-EKOenergy-no-text

EKOenergis miljömärke är ett internationellt erkänt märke, som kännetecknar högkvalitativ och förnybar elektricitet, gas, uppvärmning och nedkylning. Miljömärket fungerar dessutom som ett kommunikationsmedel. Genom att använda EKOenergis logo påvisar konsumenter och företag att de förbinder sig till förnybar energi, och motiverar därmed också andra att agera. Detta förenklar och påskyndar övergången till en 100 % förnybar värld.

Vårt internationella och flerspråkiga team svarar gärna på dina frågor, och vårt material är tillgängligt på över 20 olika språk.

EKOenergis kriterier i ett nötskal

Energi som miljömärkts av EKOenergi är alltid 100 % förnybar, men också mycket mer. Vårt miljömärke garanterar att den konsumerade energin fyller de kvalitetskriterier som är fastställda av ett nätverk av icke-statliga miljöorganisationer. Samtidigt hjälper vi konsumenter att välja energiavtal som har en konkret inverkan.

1. Pålitlig spårning och undvikandet av dubbelräkning

EKOenergi är förnybar och grön energi. För att garantera detta, kräver vi att energins ursprung spåras på ett tillförlitligt sätt, och utesluter dubbel bokföring av hållbarhetskriterierna. Med andra ord är vi helt säkra på att endast en person eller ett företag kan fordra samma MWh av förnybar energi. Således godkänner vi endast de instrument som uppfyller kvalitetskriterierna som fastställts av Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. I Europa måste detta ske via systemet för ursprungsgarantier som styrs av europeisk lagstiftning, medan man i Nordamerika använder REC:er (Renewable Energy Certificates – certifikat för förnybar energi). I övriga länder används I-REC:er eller nationella system. Produktionen och konsumtionen av energi bör ske inom samma elmarknadsområde (market boundaries).

2. Hållbarhet

EKOenergi är hållbart producerad förnybar energi. EKOenergi-certifierad energi måste uppfylla de hållbarhetskriterier som EKOenergis nätverk fastställt. Grön energi kan märkas och säljas med EKOenergis logo efter att kraftverket godkänts av EKOenergis sekretariat eller av EKOenergis styrelse. Kontakta EKOenergis sekretariat för mera information om godkännandeprocessen. Godkännandet är kostnadsfritt.

Våra hållbarhetskriterier omfattar följande:

  • Elektricitet som producerats med vindkraft eller solkraft kan säljas försett med EKOenergis miljömärke om installationerna ligger utanför naturskyddsområden och fågelskyddsområden. Samma regler gäller för energi från geotermiska anläggningar och marina energianläggningar.
  • EKOenergi-miljömärkt vattenkraft kommer från anläggningar som uppfyller EKOenergis hållbarhetskriterier. Vattenkraften bevarar kontinuerligt flöde, och tar hänsyn till fiskars migration samt upprätthåller lämpliga habitat för akvatiska organismer.
  • För bioenergi accepterar vi endast användandet av organiskt avfall och trädartad biomassa (förutom rötter, stubbar och stora stockar). Minst 50 % av bränslet som används i anläggningen måste komma från bioavfall som är berättigad av EKOenergi, och endast en motsvarande mängd av denna producerade energin kan säljas som EKOenergi. Bioenergi måste dessutom användas i anläggningen med en minimieffektivitet på 75 %.
  • Som biogas accepterar EKOenergi endast bränsle som erhållits från rester, och inte från energigrödor (dvs. växter som odlats specifikt med avsikt att användas som biogas). Dugliga källor är t.ex organiskt avfall från jordbruk, kommuner och industri. Vi godtar också gas som producerats med ”power-to-gas” metoden, förutsatt att elektriciteten som använts till produktionen av gasen uppfyller våra hållbarhetskriterier för el.

3. Additionalitet genom nya projekt för ren energi

Användandet av EKOenergis märke medför en verklig förändring. Genom att du kräver energi som miljömärkts av EKOenergi, skapas nya anläggningar där de behövs mest.

Då du köper EKOenergi-miljömärkt elektricitet, gas eller värme, betalas minst 0,10 € per MWh till vår Klimatfond. Genom Klimatfonden finansieras olika ’projekt för renare energi i utvecklingsländerna’. Genom att välja EKOenergi kan du enkelt bidra till konkreta förändringar som annars inte skulle ske.

Alla projekt som vi finansierar är valda genom transparenta processer, och bidrar till förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa klimatprojekt är en av EKOenergis strategier att garantera additionalitet, dvs. att ditt köp av grön energi medför ytterligare fördelar.

4. Revision och verifiering

EKOenergis miljömärke baserar sig på granskning och verifiering som gjorts av nationella och regionära auktoriteter. Om den nödvändiga informationen inte är tillgänglig är det en självständig revisor som kontrollerar om EKOenergis krav uppfylls. Mer information om våra revisionskriterier kan hittas i texten EKOenergi — nätverk och varumärke.