EKOenergis kriterier

– For the most up-to-date information on our criteria, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Hållbarhet, och så mycket mer

EKOenergi har kriterier inom följande områden:

  • Konsumentinformation: De som säljer EKOenergi måste informera konsumenterna och potentiella konsumenter om elens ursprung. De måste minst nämna från vilket land elen kommer och vilken typ av hållbar energi som används. I vår tur investerar EKOenerginätverket tid och energi för att informera andra konsumenter om den miljöpåverkan som deras elproduktion ger.
  • Förnybarhet och hållbarhet: EKOenergi är hållbar elanvändning. Överlag uppfyller det de kriterierna som är satta av EKOenerginätverket. För vind, sol och geotermisk energi har vi geografiska kriterier. Vattenkraft kan bara säljas som EKOenergi om det kommer ifrån kraftverk som har blivit accepterade av EKOenergis styrelse. För biomassa finns det kriterier gällande biomassans ursprung och effektiviteten i produktionsprocessen.
  • Klimat: Per såld MWh av EKOenergi måste en donation ges på €0.10 (tio eurocent) till EKOenergis klimatfond. Pengarna från den fonden kommer att användas till att stimulera ytterligare investeringar av hållbar el.
  • Spårbarhet och undvikande av dubbelräkning: Enbart el som enkelt kan spåras får bli såld som EKOenergi. I Europa måste detta naturligtvis ske via GoO systemet (Guarantees of Origin), som står skrivet i europeisk lagstiftning. I andra länder arbetar vi med I-REC system.
  • Revision och kontroll: En fristående tredje part kontrollerar volymerna av såld EKOenergi hos elleverantörerna, denne kontrollerar även var elen kommer ifrån och andelen pengar som betalas till miljö- och klimatfonder.

Officiell text

Kriterierna är också listade i vårt huvuddokument, texten: ‘EKOenergi – Ett nätverk och ett miljömärke‘, godkändes av EKOenerginätverket i februari 2013 och går att ladda ner på över 20 språk.