EKOenergi-miljömärket

EKOenergi är ett miljömärke för el. När du köper el med detta miljömärke får du el som är producerad med förnybar energi, men mer därtill: EKOenergi-märket hjälper dig att göra en miljövänlig skillnad. Som konsument av miljövänlig el förväntar du antagligen att ditt köp innebär konkreta resultat, det vill säga förändringar som inte skulle ha skett om du inte hade gjort det köpet.

För en individuell konsument är det mycket svårt att kontrollera om så verkligen är fallet. Men om vi har en gemensam röst, blir situationen genast annorlunda. Vårt miljömärke står som garanti för detta:

  • EKOenergi fokuserar på att alla elkonsumenter får väsentlig information.
  • EKOenergi är ett redskap som hjälper att förbättra hållbarheten för redan existerande elverk.
  • EKOenergi garanterar via Klimatfonden att en del av den gröna premien (dvs. vad du betalar för att du köper miljövänlig el) återinvesteras i nya projekt.
  • EKOenergi sätter strikta kriterier för spårningen av grön el.
  • EKOenergi försäkrar att kraven kontrolleras av en tredje part.

Här hittar du mer information om alla aspekter som EKOenergi omfattar.