EKOenergis kriterier

I detta kapitel hittar du kataloger med kriterierna för EKOenergis miljörmärke. Dessa texter beskriver de kriterier som olika former av energi måste uppfylla för att lämpa sig för vårt miljömärke. Alltsedan vi grundades 2013 har vi utvecklat kriterier för elektricitet, gas och värme.

Kriterierna berör spårandet och undvikandet av dubbelräkning, samt hållbarhet, konsumentinformation, additionalitet och revision. Besök EKOenergis miljömärke för en kort sammanfattning utan tekniska detaljer.

Våra kriterier baserar sig på bästa praxis. Vi kontrollerar regelbundet ifall uppdateringar behövs för att återge ny vetenskaplig kunskap och teknologisk utveckling, samt huruvida vi håller jämna steg med marknadsutvecklingen. För tillfället kontrollerar vi våra kriterier på bioenergi (2020). Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Ikonerna, tecknade av Icongeek26 är från www.flaticon.com