Konsumentinformation

Var har din elektrisitet produserats? Och hur?

Om du köper EKOenergi, så får du veta:

  • I vilket land elektriciteten producerades
  • Hur elektriciteten producerades (t.ex. solenergi, on-shore vindkraft, off-shore vindkraft, vattenkraft, marine, geotermisk, biobränsle..). Vad gäller blandningar, ska dess procentandel nämnas.

Det kommer att låta dig köpa elektriciteten från ditt eget land, till exempel. Eller du köper “bara vind” eller “bara solenergi”. Eller vilken som helst eltyp, du anser värd att stödja.

Notera att det betyder inte att du kommer att få dessa elektroner till dit hem, det betyder att elektronerna kommer att produceras och sättas in i elnätet for dig! Läs om Ursprungsgarantin för mer information om hur det fungerar.

Information om koldioxidpåverkan

© SunEdison

EKOenergi konsumenterna kommer att få lämplig information om vad det menas med att köpa grön el. Och om vad det inte menas:

  • Om du köper vindkraft, betyder det inte att ett nytt vindkraftverk kommer att byggas med dina pengar. Utan det betyder att en del av priset du betalar ska gå till vindkraftverksägaren och hjälpa honom att öka vinsten. Om du köper EKOenergi en liten del kommer att bli investeringar, som skulle inte blivit till liv utan dina pengar.
  • Att köpa förnybar energi betyder inte at världens koldioxidutsläpp går ner automatiskt. However, it is generally accepted that electricity consumers can reduce THEIR personal emissions by switching to green (och koldioxidsavtyck av dem som inte köper grön el blir värre). Many allow the users of green electricity to claim zero emissions. Others recommend to use numbers based on a life cycle analysis of the renewable installation (i.e. taking into account the emissions caused by the building and the maintenance of the production unit). EKOenergi kommer inte utarbeta sina egna koldioxidsutsläpps påståenden utan bara följa resultaten, som görs av specialister i detta område (särskilt CDP och Greenhouse Gas Protocol).

Naturligtvis tror vi på att köpa grön el är ett sätt att visa producenterna och politikerna att vi vill ha mer förnybar energi.

Information för dem som inte köper grön el

EKOenergi kommer att tala aktivt för användningen av RE-DISS and EPED residual mix figures för all elektricitet utan spårning.

EKOenergi kriterier

För mer information om EKOenergi konsumentinformation se Kapitel 6 av texten “EKOenergi: Nätverk och varumärke”.