Ett miljömärke för förnybar gas

EKOenergy logo with gas flame

Förnybar gas som miljömärkts med EKOenergis logo framställs antingen genom:

  • Att använda hållbara typer av biomassa, i synnerhet bioavfall och rester,

eller genom

  • Förgasningsprocesser som utnyttjar hållbar och förnybar el, som godkänns av EKOenergi (förnybar power-to-gas)

För varje megawattimme som utvinns av gas, som miljömärkts av EKOenergi, betalas minst 0,10 €/MWh till EKOenergis Klimatfond. Genom denna fond finansierar EKOenergi förnybara energi-projekt runtom i världen.

EKOenergi fastställer också kriterier för spårandet av förnybar gas och för undvikandet av dubbelräkning.

Är du intresserad av att lansera EKOenergi-miljömärkt gas i ditt land? Kontakta oss för mer information!

Kriterier

Material