EKOenergis kriterier för el

Texten EKOenergi — nätverk och varumärke beskriver under vilka villkor el kan förses med EKOenergis miljömärke. Texten beskriver dessutom hur dessa kriterier godkänns, förvaltas och uppdateras.

För en kort översikt av huvudelementen i våra kriterier, besök sidan EKOenergis miljömärke.

Den ursprungliga versionen av EKOenergis kriterier för el infördes i februari 2013. På den tiden fokuserade vi endast på Europa. År 2015 adderade vi ett litet tillägg för att möjliggöra användningen av kriterierna också utanför Europa. År 2020 uppdaterade vi våra vattenkraftkriterier och nu kontrollerar vi dessutom kriterierna för bioenergi.

Utöver kriterierna för el har vi också utvecklat kriterier för förnybar gas och för förnybar värme och kyla.

Kriterier på många språk:

Ifall det finns skiljaktigheter så gäller den Engelska versionen