Förnybar värme och kyla

Picture of an industrial heat pump

Följande typer av värme kan förses med EKOenergis miljömärke:

  • Värme som producerats med värmepumpar som är drivna med hållbar och förnybar energi, och där säsongens prestationskoefficient (SCOP -Seasonal Coefficient of Performance) är minst 3,40.
  • Värme som återvinns från spillvärme och -kyla, dvs. oundviklig värme och kyla som skulle avlägsnas oanvänd till luft och vatten. Värmeåtervinningsaggregat bör använda förnybar och hållbar energi. Spillvärme som härstammar från anläggningar som producerar fossil- och kärnkraftsenergi exkluderas.
  • Geotermisk värme eller solvärme från anläggningar som uppfyller våra hållbarhetskriterier.
  • Värme som producerats med förnybar gas som EKOenergi godkänner.

För varje MWh av värme som försetts med EKOenergis miljömärke betalar leverantören minst 0,10 € till EKOenergis klimatfond. Dessa kontributioner används för att finansiera projekt som stimulerar vidare investeringar i förnybar energi, och som bidrar till förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Våra kriterier behandlar också tillförlitlig spårning och undvikandet av dubbelräkning.

Samma regler gäller för kyla.

Kriterier

Är du intresserad av att lansera EKOenergi-miljömärkt värme i ditt land? Kontakta oss för mer information!

Vidare utveckling

För närvarande kontrollerar vi våra kriterier för bioenergi. I samband med denna process kommer eventuellt kriterierna för värme att kompletteras med information om specifika typer av värme som är baserade på biomassa. Kontakta oss för mer information.