Hur säljer man EKOenergi?

piggybank with EKOenergy logo

Energileverantörer och försäljare av Energi Attribute Certificates (EAC:er) kan sälja energi försett med EKOenergis märke till konsumenterna så länge som de uppfyller alla kriterier nedan:

Att underteckna licensavtalet är kostnadsfritt. EKOenergi-avgifter och bidrag baseras på volymerna av den sålda EKOenergin.

Kriterierna som listats i vårt licensavtal och i olika kriteriekataloger behandlar följande:

  • Spårande, undvikande av dubbelräkning, konsumentinformation
  • Hållbarhet
  • Additionalitet och bidrag till EKOenergis klimatfond
  • Revision och verifiering

Se vår logo i din kommunikation, eller ladda ner EKOenergis varumärkesbok, för mera information om hur du använder EKOenergis miljömärke i din kommunikation.