Spårning och Ursprungsgaranti

Elspårning

El kan inte spåras längst elnätet. Det betyder: ingen kan garantera att ”i verkligheten får han/hon elektroner från detta kraftverk han/hon föredrar”. Det är möjligt dock att inrätta ett ”redovisningssystem”, som ska spåra antalet elektroner olika företag har sätt in i elnätet och också sättet på vilket de elektronerna har producerats. Också det är väldigt lätt att lägga till en ny kolumn i detta system att visa för vem särskilda elektroner har sätts in i elnätet. Det ger konsumenterna en möjlighet att ”påstå” att dessa elektroner har sätts in i elnätet ”på uppdrag av dem.”

Ursprungsgaranti

I Europa infördes sådana ”bok och krav” system som frivilliga från början. I stulet av 1990-talet var miljömärknings system såsom Bra Miljöval och Norppaenergia bland de första att experimentera med spårningen. Det första EU-omfattande systemet var RECS-systemet: Renewable Electricity Certificate System. Snart fick RECS konceptet en rättslig grund: artikel 5 i direktiv 2001/77/EC av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre elmarknaden. Det införde ursprungsgarantisystemet till Europeiska Unionen. Systemet har vidareutvecklats genom art. 15 i direktiv 2009/28/EC av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

I princip, påstår direktivet att alla EU-länderna behöver ett system att garantera att för varje MWh säljas som ”grön elektricitet”, en MWh, som producerades från förnybara energikällor, har sätts in i det Europeiska elnätet. Konsumentinformation och undvikande av dubbelräkning är huvudmålet av detta system.

Inte alla europeiska länder realiserar Direktivet så strängt, som de kunde. EKOenergy vill spela en roll i att driva alla länder att anta samma strikta och tydliga regler.

Residualmixen

Om några människor betalar för rätten att ”kräva” gröna värdet, måste det vara säkert att produkten de kräver tas bort från mixen i elnätet. Just här dyker ”residualmixen” upp: dvs. mixen i elnätet minus den spårade och krävde elprodukten.

Medlemsstaterna blir alltmer medvetna om detta. Ett antal av dem har nu inrättat en gemensam struktur för att beräkna dessa residualmixar, och fler och fler Medlemsstaterna inför lagstiftningen för att avgöra vilken residualmixens statistik bör användas. Detta är relevant för den informationen elleverantören måste anteckna på elräkningen (artikel 3 (9) i Europarlamentets och rådets direktiv 2009/72/EC av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre elmarknaden) och för företag som beräknar sin klimatpåverkan (CDP, Greenhouse Gas Protocol, …)

För mer information om residualmixen se RE-DISS projektet.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text ”EKOenergi: Nätverk och varumärke” set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text ”EKOenergi: Nätverk och varumärke”

.

EKOenergi kriterier

För mer information om EKOenergi spårnings kriterier, se kapitel 10 i texten ”EKOenergi: Nätverk och varumärke”.