Våra resultat

Ett växande nätverk av positiva energin

EKOenergi har bara börjat. Vårt första och huvudsakliga resultat än så länge är att första gången talar miljö icke-statliga organisationer från mer än en halv av de europeiska länderna med en mun på den europeiska elmarknaden.

Från början har vi valt en öppen, pragmatisk och konstruktiv tillträde. Var och en är välkommen att tänka och komma på idéer med oss.

  Read our Annual Report 2015 to find out what we managed to do last year. (pdf, 27 pages)

Verkliga resultat

Vi vill visa verkliga resultat snart: om hur marknaden stimulerar förnybara energins produktion, om hur vi använder Miljöfonden att restaurera älvar, om hur vi använder Klimatfondens pengar att finansiera viktiga projekt som inte skulle kommit till liv utan oss.

EKOenergi Klimatfondens pengar kommer att användas till nya åtgärder för klimatet.

EKOenergi Miljöfondens pengar kommer att användas till projekt inom restaurering av vattendrag.