EKOenergis Klimatfond

Insamling för klimatprojekt

Ett av sätten EKOenergi säkerställer tillskott är genom Klimatfonden. Tack vare användarna av EKOenergimärkt el finansierar vi gröna energiprojekt som inte annars skulle ha kunnat genomföras.

  • För varje såld MWh EKOenergimärkt energi betalar säljaren minst 0,10 € (tio cent) till Klimatfonden.
  • Vi skapar inte våra egna projekt utan finansierar snarare projekt genomförda av erfarna organisationer. De utvalda projekten är i de flesta fall en del av större projekt som håller på en längre tid.
  • Alla projekt fokuserar på att lindra energifattigdom och bidra till förverkligandet av FN: s mål för hållbar utveckling.
  • Projekten väljs genom en transparent och öppen process. Experter, liksom licensierade säljare och energikonsumenter, är aktivt involverade i urvalsprocessen. Det slutliga beslutet fattas av EKOenergis styrelse.

Vi finansierade de första projekten år 2015 och har sedan dess finansierat 99 projekt med en total summa av 2,915,945.70 €.

Climate stories: exempel på finansierade projekt

17 735 € för solpaneler i flyktingläger i Myanmar
10 000 € för solkraftsdrivna mikronät i Togo
37 000 € för sol- och vindenergi i en nepalesisk by utanför nätet

Karta över alla finansierade projekt

Klicka på ikonen längst upp till vänster på kartan () för att se hela listan över finansierade projekt, för att välja alla projekt under ett visst år och för att se mer information om projekten.

Mer information om projekten

För mer information och uppdateringar om projekt för förnybar energi som finansieras genom vår Klimatfond:

85 000 € för säker och prisvärd solenergi i Sudan
25 000 € för solinstallationer i två samhällen utanför nätet i Nepal
15 000 € för installationen av ett mini-elnät i byn Nyaung Chuang i Myanmar
18 000 € för en solkiosk på Madagaskar som tillhandahålla energi för en skola och för byborna
28 558 € för installationen av solpaneler och förbättring av sanitetsanläggningar i nio skolor i Peru
25 000 € för installationen av solkiosker i Togoles byar
15 000 € för ett energikafé i Tadzjikistan
45 000 € för solenergi i Sudan
17 000 € för hembelysningssystem i landsbyar i Indien
25 000 € för ljus och elkraft till landsbygdsskolor på Madagaskar
20 000 € för solpumpar för kvinnliga jordbrukare i Senegal
18 000 € för ett solprojekt för landsbygdssamhällen i Sydafrika (+17 000 € från Siemenpuu-fonden)
15 618 € för att underlätta medicinskt arbete i Guinea
15 000 € för solinstallationer i Palestina (+15 000 € från Siemenpuu-fonden)
20 000 € för solpaneler för kaffebönsodlare i Nicaragua
10 000 € för ren och pålitlig energi i skolor i Tanzania
Mer information om klimatprojekt från 2016

Hjälp oss att göra mer

Fler projekt är alltid i behov av finansiering. Vill du hjälpa oss att göra mer? Byt till EKOenergi- miljömärkt energi och uppmuntra andra att göra detsamma.