EKOenergis Miljöfond

Flodrestaureringsprojekt

EKOenergi finansierar projekt för restaurering av floder för att minska effekterna som vattenkraftproduktion har på naturen. Det är ett av de sätt som konsumenterna av EKOenergimärkt vattenkraft gör en positiv skillnad.

  • För varje megawattimme som säljs som EKOenergi-vattenkraft betalas ett bidrag på minst 0,10 euro (tio cent) till EKOenergis Miljöfond. Dessa bidrag används för att finansiera genomförandet av flodrestaureringsprojekt.
  • Projekten sker i de länder där EKOenergi-miljömärkt el har producerats eller där den har sålts.
  • Vi hanterar inte projekten själva. En gång om året organiserar vi en uppmaning till projekt och en jury av oberoende experter hjälper oss att välja ut de förslag som är bäst och har mest inverkan. Alla åtgärder genomförs av erfarna organisationer.

Vi finansierade de första projekten år 2015 och har sedan dess finansierat 21 projekt med en total summa på 398 200,00 €.

Flodhistorier: exempel på finansierade flodrestaureringsprojekt

50 000 € för att ta bort hinder för fiskmigration i Birkaland, Finland
21 000 € för att återställa livsmiljöer för den hotade dammusslan i Tyskland
25 000 € för att återställa migrationsrutter i sydvästra Finland

Karta med alla finansierade projekt

Klicka på ikonen längst upp till vänster på kartan () för att se hela listan över finansierade projekt, för att välja alla projekt under ett visst år och för att se mer information om projekten.

Hittills sker de flesta av projekten i Finland, där den mesta av den EKOenergimärkta vattenkraften säljs. Vi ser fram emot att även få stödja natur- och flodekosystem i många andra länder! Kontakta oss för mer information.

Mer information om de finansierade flodprojekten

För mer information och uppdateringar om flodrestaureringsprojekten som finansieras genom vår miljöfond:

9 000 € för att rädda hotade flodpärlmusslor i Finland
8 000 € for a brown trout repopulation project in Finland
50 000 € för att återställa floden Vihtijoki

3 700 € till Merikarvianjoki Kalakierros organisations projekt för att återställa lekhabitat