Miljöfond

Miljöfond

Volontärer restaurerar älven. Projektet finanseras av den finska Ekoenergia Fonden.

För varje Megawattimme såld som EKOenergi vattenkraft, måste ett minimum bidrag på 0,10
euro (dvs. tio eurocent) betalas till EKOenergis Miljöfond. Resurserna från EKOenergis miljöfond används till att finansiera implementeringen av projekt inom älvrestaurering.

Finansierade projekt kommer inte att förvaltas av EKOenergi. EKOenergi vill stödja existerande
dynamik och ansluta sig till existerande initiativ. Medel från miljöfonden kan t.ex. användas till
att delfinansiera projekt som stöds av myndigheter.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Baserad på erfarenhet

Idén om en miljöfond är inte ny. Det har kopierats från de nordiska länderna, där liknande fonder har funnits sedan början av detta hundratal. I Finland har pengarna, som härrör från försäljningen av Ekoenergia märkt vattenkraft, investerats i olika projekt att bygga fiskpassager och restaurera lekområden för flyttfisk. Detta finska Ekoenergia varumärke kommer att slås ihop med den nya internationella EKOenergi i slutet av 2013. Deras erfarenhet kommer att hjälpa till att skapa framgångsrika projekt över hela Europa.