Freshabit LIFE restaurerar sötvattenshabitat i Finland

FRESHABIT logo

EKOenergi och Finlands naturskyddsförbund (FNF) deltar i EU: s LIFE-projekt för sötvattenshabitat, som pågår mellan 2016 och 2022. Forststyrelsen (skogs- och parktjänsten i Finland) samordnar detta storskaliga projekt. Andra partners inkluderar statliga och lokala myndigheter samt icke-statliga organisationer. Målet med FRESHABIT-projektet är att förbättra det ekologiska tillståndet för sjöar, floder och bäckar i Finland. De använda metoderna sträcker sig från praktisk restaurering av floder på plats till miljöutbildning och forskning.

Vilken roll har EKOenergi i projektet?

Vi kommunicerar angående effekterna av vattenkraft

Under projektet sprider vi information om vattenkraftens effekter på naturen och om möjligheterna att mildra dessa effekter.

  • Vi organiserade ett seminarium om fiskpassager. Materialet finns tillgängligt på sll.fi/kalatieseminaari (på finska).
  • Vi producerade en lättförståelig webbplats om vattenkraftens effekter på naturen och hur man kan mildra dem. De mesta av webbplatsen är på finska, men vissa sidor finns också på engelska. Se www.vesivoimanluonto.org.
  • Varje år träffar vi ett antal stora energikonsumenter och uppmuntrar dem att ta hänsyn till vilken inverkan deras energiförbrukning har på naturen.
  • Vi uppdaterade EKOenergis kriterier för vattenkraft.

Vi uppdaterade EKOenergis kriterier för vattenkraft

Som en del av Freshabit-projektet har vi uppdaterat EKOenergis kriterier för vattenkraft. För dessa nya kriterier, se kapitel 8.3.C i våra kriterier för EKOenergimärkt el.

LIFE?

Logo_Life_Natura2000

TLIFE-programmet är EU: s finansieringsinsredskap för att stödja miljö- och klimatförändringsprojekt. Nature & Biodiversity-komponenten i LIFE samfinansierar naturprojekt för bästa praxis. Det fokuserar på genomförandet av EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv samt förvaltning av Natura 2000- nätverket. Natura 2000 är det europeiska nätverket av viktiga naturområden.s.

Freshabit LIFE är det största LIFE-projektet någonsin i Finland.