Varför köpa EKOenergi?

Många orsaker att köpa energi som försetts med EKOenergis märke

Det finns flera skäl att köpa energi som märkts med EKOenergis miljömärke. Här nämner vi några.

Cover page of EKOenergy's publication

Som energikonsument medverkar du i den världsomfattande övergången till förnybar energi. Genom att köpa förnybar energi kommunicerar du aktivt till energimarknaden om din efterfrågan på grön energi. Samtidigt slutar du understöda användningen av fossila bränslen. Att använda EKOenergi är ett sätt att avancera, både för företag och för hushåll.

Miljömärket gör det lätt för dig att hitta en energiprodukt med minimal miljöpåverkan. Det inför dessutom ytterligare hållbarhetskriterier till branschen och hjälper individer att bidra till nya projekt för ren energi.

Miljömärket kan kombineras med alla sorter av förnybar energiförsörjning: Med traditionella energikontrakt, inklusive hushållens energikontrakt, med företags Power Purchase Agreements (PPAs) och med förnybara energianläggningar på plats (on-site). Alla dessa kan bära EKOenergis logo.

EKOenergi för klimatet och naturen

EKOenergi medverkar i kampen mot klimatförändringen och skyddandet av biodiversiteten. Elektricitet och gas som märkts med EKOenergis märke kommer från anläggningar som uppfyller EKOenergis hållbarhetskriterier. Dessa kriterier garanterar minimal påverkan på den lokala miljön. Med andra ord godkänner EKOenergi endast kraftverk som gör minimal skada på den lokala miljön.

När du köper EKOenergi hjälper du dessutom att finansiera förnybara energiprojekt i utvecklingsländerna. För varje megawattimme (MWh) som EKOenergi-märkt energi konsumeras går 0,10 € till vår Klimatfond. Genom fonden finansieras projekt som riktas på att lindra energifattigdom, och de områden som behöver det mest förses med hållbar energiproduktion.

För varje MWh av EKOenergi-märkt vattenkraft som säljs betalas ytterligare 0,10 € till flodrestaureringsprojekt.

EKOenergi för koldioxidredovisning

Växthusgasprotokollen (The Greenhouse Gas Protocol), CDP (Disclosure Insight Action) och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) uppmuntrar företag att göra mer än att ”bara köpa grön energi”. EKOenergi hjälper dig att uppnå detta, och att ta ett ytterligare steg mot påskyndandet av den världsomfattande övergången till 100 % förnybar energi. Förutom att du stöder ytterligare förnybara energiprojekt genom att bidra till vår klimatfond, hjälper du också EKOenergis nätverk att främja klimatvänlig lagstiftning och att införa förnybar energi runt om i världen.

För mer information om internationella koldioxidredovisningsregler och om hur EKOenergy förbinder sig till dessa, se webbsidan EKOenergi och koldioxidredovisning.

EKOenergi som kommunikationsmedel

Miljömärket är ett verktyg för företag och individer att demonstrera att de förbinder sig till att använda förnybar energi. Användandet av loggan informerar och uppmuntrar andra att göra likadant. EKOenergis logo är lätt igenkännbart och den är skyddad i olika världsdelar.

Köpandet av EKOenergi-märkt energi ger dig rätten att använda logon i din kommunikation, dina marknadsmaterial, produkter och faciliteter. EKOenergis märke är internationellt erkänt och används av ett ökande antal företag från varierande branscher.

EKOenergi för additionalitet och ledarskap

Coal chimney with painted windturbine

Ledande företag inom hållbarhet väljer EKOenergi för att göra det lilla extra. Genom att använda EKOenergi bidrar du till den världsomfattande övergången till 100 % förnybar elektricitet, och inspirerar andra genom ditt engagemang för hållbar utveckling. År 2018 började sex RE100 företag använda EKOenergi som en del av deras ledarskap i främjandet av förnybar energi.

EKOenergis Klimatfond skapar additionalitet genom att finansiera projekt för ren energi i utvecklingsländerna, med avsikt att lindra energifattigdom. Dessa projekt beaktar flera mål för hållbar utveckling och detta skulle inte vara möjligt utan ditt understöd.

YDu hjälper också EKOenergi som miljöinitiativ att främja klimatvänlig lagstiftning och att öka medvetenhet om hållbarhet världen över. Läs vidare i EKOenergi för ditt företag.

Lär dig mera om vår verksamhet