EKOenergy won European Citizen's Prize

Erkänd av internationella standarder

Internationella standarder såsom växthusgasprotokollet (Greenhouse gas protocol) och organisationer såsom CDP samt RE100 uppmuntrar konsumenter uttryckligen att ta ledarskap genom att använda förnybar energi och att göra ännu mera. Ytterligare åtgärder driver den världsomfattande energiövergången, och du kan uppnå detta genom att köpa energi som försetts med EKOenergis märke.

EKOenergi-märkt elektricitet passar perfekt för företag och organisationer som följer andra hållbarhetsstandarder och omdömessystem: t.ex. the Global Reporting Initiative, Science Based Targets, the Covenant of Mayors, med flera.

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett omdömessystem för gröna byggnader. LEED nämner EKOenergi som den bästa av tillgängliga alternativ, och dess omdömessystem ger extra poäng till byggnader som använder EKOenergi-märkt elektricitet.

Den Europeiska versionen av LEED standarderna rekommenderar uttryckligen användning av EKOenergy-märkt elektricitet. Därför kan byggnader som siktar på LEED-certifiering få extra poäng ifall elektriciteten som används i byggnaden är märkt med EKOenergis märke.

Utanför Europa ger användandet av EKOenergi också ytterligare poäng, och varje fall bedöms för sig.

Se onlinekursen Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting för mer information om EKOenergi för LEED.

Greenhouse Gas Protocol (Växthusgasprotokoll)

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

EKOenergi-märkt elektricitet uppfyller alltid kraven på Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Detta växthusgasprotokoll utgör den globala standarden för koldioxidredovisning. EKOenergi har översatt en sammanfattning av Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance till 19 språk.

För att lära dig mera om hur detta växthusgasprotokoll refererar till EKOenergi, se EKOenergi och koldioxidredovisning. Översättningarna hittas på samma sida.

CDP

cdp-logo

CDP jobbar med 6000 av de största företagen i världen för att hjälpa dem att räkna sina koldioxidutsläpp, och för att hjälpa dem att utveckla effektiva strategier för att minska utsläppen.

På sidan 15 och 16 av sin publikation Accounting of scope 2 emissions (dvs. rapportering av växthusgasutsläpp som är orsakade av köpt elektricitet) skriver CDP:

RE100-report-image

”Miljömärken är ett sätt för företag att åstadkomma mera genom sina köp. Växthusgasprotokollet Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance nämner EKOenergis miljömärke som en metod, då det är ett tecken på kvalitet, vilket kommer som bonus på köpet av spårningscertifikat. Elektricitet som säljs med EKOenergis märke uppfyller strikta miljökriterier, och samlar in pengar för nya förnybara energiprojekt. Engagemang, transparens och ’handlingar talar högre än ord’ är viktiga principer för EKOenergis verksamhet.”

Rapporten Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity, av RE100, CDP och Klimatgruppen, refererar till oss som ”det internationella EKOenergi-märket som förebygger energifattigdom genom sin Klimatfond och förser sina kunder med ytterliga miljögarantier för att skydda naturen och habitat” (s. 19; översättning)

WWF Green Office

WWF Green Office program rekommenderar köp av miljömärkt förnybar elektricitet, och i de flesta länder är EKOenergi det enda tillgängliga miljömärket för el.