EKOenerji: ağ ve etiket

EKOenerji sürdürülebilir elektrik kullanımını destekleyen Avrupalı çevreci sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu bir iletişim ağıdır. Şu anda bu ağda, Avrupa ve çevresindeki 35 ülkeden 45 üye kuruluş bulunmaktadır ve üye sayımız gittikçe artmaktadır.

Birlikte yapmak istediklerimiz:

  • Yenilenebilir elektrik sektörünün gelişmesini teşvik etmek ve iklim dostu çözümlere destek vermek
  • Biyo-çeşitliliğin, habitatların ve ekosistem hizmetlerinin korunmasına katkıda bulunmak
  • Tüm elektrik tüketicilerini satın aldıkları ürünler ve yapmış oldukları bu alış verişin etkisi hakkında bilgilendirmek.
  • Bizimle aynı gayeyi paylaşan 1000’lerce birey, grup ve şirketi harekete geçirmek ve onlara bu duyarlılığa dahil olabilmeleri için fırsat vermek.
  • Elektrik sektörü, çevreci Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlar (örneğin tüketici kuruluşları ve yetkilileri) arasındaki iletişimi teşvik etmek ve bu güçleri birleştirmek.

Çevre Dostu Ürün Etiketi (Eko-etiket)

EKOenerji aynı zamanda, EKOenerji Ağı tarafından yönetilen ve elektrik ürünleri için kullanılan bir eko-etikettir. Eko-etiketin amacı tüketicilere Avrupa’nın karmaşık elektrik piyasasında yollarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

Beklendiği üzere yalnızca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik EKOenerji olarak satılabilir. Ancak EKOenerji yalnızca yenilenebilir elektrikten çok daha fazlasıdır. EKOenerji Ağı tarafından belirlenen başka sürdürülebilirlik koşullarını da yerine getirmektedir. Ayrıca, EKOenerji tüketicileri kullandıkları elektriğin menşei ile ilgili doğru bilgiyi de alırlar.

EKOenerji etiketi, tüm Avrupa piyasalarında geçerli olan ve yine tüm Avrupa ülkelerindeki paydaşlarca kabul görmüş Pan-Avrupa danışmanlık sürecinin ürünü olan tek elektrik etiketidir.