Yönetim

Çevreci STK’ların kar amacı gütmeyen inisiyatifi

EKOenerji, Finlandiya Doğayı Koruma Derneği‘nin uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir inisiyatifidir ve diğer çevreci kuruluşların partnerliğinde geliştirilmiştir.Finlandiya Doğayı Koruma Derneği, Finlandiya’nın en büyük Sivil Toplum Kuruluşudur.

EKOenerji’nin sıkı işbirliğinde bulunduğu organizasyonlar arasında Climate Action Network International, Climate Action Network Europe, EEB ve IRENA Coalition for Action bulunur.

Kararların alınması

EKOenerji kriterleri, İklim Fonu ve Çevre Fonu’na dair kararların alımı şu şekilde gerçekleşir

 • İlgili paydaşların görüşlerinin alındığı konsültasyon süreçlerinden geçer,
 • Finlandiya Doğayı Koruma Derneği heyetinin atadığı EKOenerji Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılır,
 • EKOenerji’nin Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. EKOenerji’nin Uluslararası Yönetim Kurulu, EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity dökümanının 3. bölümünde bahsedildiği üzere çevreci STK’lardan oluşur.

EKOenerji’nin an itibariyle Uluslararası Yönetim Kurulu’nda oy hakkı bulunan kuruluşlar şunlardır:

 • Bariq 21, Cezayir
 • Bluelink, Bulgaristan 
 • Center for sustainability and advanced education, Kuzey Makedonya
 • Ecocity, Yunanistan
 • Ecoserveis, İspanya
 • Estonian Fund for Nature, Estonya
 • Energiaklub, Macaristan
 • Good Energies Alliance Ireland, İrlanda
 • Institute for Environmental Policy, Arnavutluk
 • Institute for Nature Conservation in Albania, Arnavutluk 
 • KADOS, Türkiye
 • Latvian Fund for Nature (LDF), Letonya
 • Natuurpunt, Belçika
 • National Energy Foundation, İngiltere
 • Observ’ER, Fransa
 • Prijatelji prirode Eko Element, Bosna-Hersek
 • Quercus, Portekiz
 • Spectri, Gürcistan
 • Terre des Jeunes, Kuzeybatı Kamerun
 • Vindhyan Ecology and Natural History Foundation, Hindistan
 •  Wise, Hollanda
 •  Zaļā brīvība – Green Liberty, Letonya

Karar alma sürecinde farklı uzmanların da görüşleri alınır. Genel Danışma Kurulu’muzun yanısıra İklim Fonu projelerimizin seçimini gerçekleştiren farklı uzmanlar, Çevre Fonu projelerimizin seçimini gerçekleştiren uzmanlar ve spesifik konular ön plana çıktığında bunlara odaklanan çalışma grupları oluşturulur.

Danışma kurullarımızın herhangi birine katılmak isterseniz bizle iletişime geçebilirsiniz: info@ekoenergy.org.

Sekreterlik ve idare

EKOenerji Sekreterliği, Finlandiya Doğayı Koruma Derneği’nin Çevre Politikaları Birimi’ne bağlıdır. EKOenerji muhasebesi Finlandiya Doğuma Koruma Derneği tarafından tutulur ve harici muhasebeciler tarafından yıllık olarak denetlenmektedir.