Yönetim

Kurul

stamp with ekoenergy logo

EKOenerji Kurulu, EKOenerji ağ ve etiketinin en yüksek idari birimidir.

Kurul:

 • Kuruluşun stratejisini teyit eder
 • Kriterlere karar verir
 • Üretim cihazlarının kabul edilebilirliğine karar verir
 • EKOenerji Çevre Fonu ve EKOenerji İklim Fonu’nun kullanımına karar verir

Her EKOenerji üye kuruluşu kurula bir kişi atar. Kurul üyelerinin listesini görmek için buraya tıklayın.

Danışma Grubu

Danışma Grubunu EKOenerji Kurulu atar. Görev süresi 2 yıldır ve yenilenebilir.

Danışma Grubunda aşağıdaki paydaşlar için ayrılmış makamlar vardır:

 • Çevresel Sivil Toplum Örgütleri: Hem Avrupa genelindeki çevresel şemsiye kuruluşları hem de ulusal/yerel Sivil Toplum Örgütleri.
 • Elektrik endüstrisi (üreticiler, elektrik ticareti ile uğraşanlar ve tedarikçiler).
 • EKOenerji tüketicileri ve bunların şube kuruluşları ile tüketici kuruluşları.

Diğer muhtemel üyeler Menşe Garantisi sisteminin uygulanmasına dahil olan yetkililer gibi mercilerdir.

Danışma Grubu EKOenerji ile ilgili her tür konu hakkında bilgi verebilir. Danışma Grubu Kurul gündeminden faal olarak haberdardır. Kurul, Danışma Grubu üyelerinin yorum ve sorularına 2 ay içersinde cevap vermek zorundadır. Danışma Grubu, EKOenerji Tahkim Paneli için çoğunluk yoluyla üye aday gösterebilir.

Danışma Grubunun üye listesini görmek için buraya tıklayın.

Sekreterlik

EKOenerji’nin günlük yönetimi Sekreterlik biriminin sorumluluğundadır. Sekreterliğin görevleri:

 • EKOenerji’nin yönetimini ve çalışmasını sağlamak.
 • Dış ilişkilerinde EKOenerji’yi temsil etmek ve anlaşmalara girmek.
 • Paydaşlara ve paydaş gruplarına hizmet vermek.
 • EKOenerji yapısının tüm toplantılarını organize etmek, hazırlamak ve kaydını tutmak.
 • Bütçe ve eylem planlarında karar alma sürecine destek yardımcı olmak için belge hazırlamak.
 • Dahili ve harici raporları hazırlamak.
 • Bilgilerin yayınlanması ve dağıtımına destek vermek.
 • Derneğin mali yönetimini üstlenmek.

EKOenerji Sekreterliğinin kadro ve gönüllü çalışanlarını görmek için buraya tıklayın.

Tahkim Paneli

EKOenerji ve Ağ üyeleri arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması halinde, son karar tahkim paneli tarafından alınır. EKOenerji Tahkim Paneli, EKOenerji ile EKOenerji satışı yapan şirketler arasında söz konusu olabilecek anlaşmazlıkları da çözecektir.

Bu vakte kadar Tahkim Paneli’ne taşınan herhangi bir konu olmamıştır.

Tahkim Paneli’nın kurallarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve panelin yapısını öğrenmek için buraya tıklayın.