Tahkim Paneli

Anlaşmazlık mekanizması

Herkes EKOenergy Kurulu tarafından alınan bir karara karşı (veya bir kararın olmamasından dolayı) veya EKOenergy kurallarının yürürlüğe konuluş şeklinden dolayı şikayette bulunabilir. Şikayet EKOenergy Kurulu’na yönlendirilmelidir. Sonrasında EKOenergy Danışma Grubu’nun dikkatine alınır.

EKOenergy Kurulu üç aylık bir süre içerisinde:

  • EKOenergy şebekesi üyeleri,
  • EKOenergy satan şirketler,
  • Üretim mallarının uygunluğu ile ilgili kararlar durumunda elektrik üreticilerinin(veya temsilcilerinin) şikayetlerine karşılık vermelidirler.

Şikayetlerden sorumlu taraflar Kurul’un tepkisine razı olmazlar ve bahsedilen üç kategoriden birine bağlılar ise, durumu EKOenergy Hakem Kurulu’na taşıyabilirler.

Terkip ve prosedür

EKOenergy Tahkim Paneli; Danışma Grubu tarafından aday gösterilmiş ve EKOenergy Kurulu tarafından atanmış en az üç uzman kişiden oluşmaktadır. Atama beş yıl için geçerlidir.

Tahkim Paneli’nde, bir çevre sorunları uzmanı ve bir yenilenebilir enerji kaynakları uzmanına ayırılmış iki koltuk bulunmaktadır. İlgili paydaş taraflar aday önerme fırsatına sahip olurlar. Tahkim Paneli’nin en az bir üyesi hukuk uzmanı(Hukuk’ta Yüksek Lisans sahibi) olmalıdır.

EKOenergy tahkim prosedürü Avrupa Hakemlik Mahkemesi kuralları gibi varolan tahkim kuralları üzerinden ilerler. Tahkim Paneli, bir durum atfedildikten sonra altı aylık bir süre içerisinde karara ulaşır. Bir şikayet tartışılan kararın geçerliliğini askıya almaz.

EKOenergy Tahkim Paneli ayrıca; EKOenergy ve imtiyaz sahibi kişinin Lisans anlaşması üzerinde anlaşmış oldukları durumlarda EKOenergy Lisans Anlaşması üzerindeki uyuşmazlıkları da çözümler.

EKOenergy Tahkim Paneli EKOenergy’nin ilk satışlarından sonraki iki yıl içerisinde yürürlüğe girer.