Vizyon ve misyonumuz

Dünyanın içinde bulunduğumuz iklim krizini bir kriz olarak görmeye başlamasının vakti geldi. Sera gazı salınımlarımızı önemli oranda azaltabilmemiz ve küresel ısınmayı endüstriyelleşme öncesi seviyeden maksimum 1.5 C ile sınırlayabilmemiz için ŞİMDİ harekete geçmemiz büyük önem taşıyor.

Yaşadığımız gezegendeki ekosistem ve canlı türlerini korumanın ve gelecek nesillere böyle bir dünya bırakabilmenin tek yolu bu.

Vizyonumuz

Enerjinin sürdürülebilir şekilde üretildiği ve tüketildiği, doğa ve biyoçeşitliliğe saygıyla yaşadığımız ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘nın gerçekleştiği bir dünya için çalışıyoruz.

Misyonumuz

Eko-etiketimizi en sürdürülebilir enerji türlerini desteklemek için bir araç olarak kullanmak ve iklim ve biyoçeşitliliği koruma projeleri için bu şekilde fon oluşturmak amacındayız.

Amaçlarımızın lafta kalmaması, somut sonuçlar getirmesi bizim için büyük önem taşır. Kendi hayatlarımızda eyleme geçmek, toplumsal anlamda gereken politika değişimlerinin gerçekleşmesi için önemli bir adımdır.

Hedeflerimiz

  • 100% yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak.
  • Büyük kurumsal enerji tüketicileri başta olmak üzere kamunun ve karar vericilerin yenilenebilir enerji ve biyoçeşitlilik konusundaki bilgisini arttırmak.
  • Enerjinin sürdürülebilir şekilde üretilmesini ve tüketicilerin sürdürülebilir şekilde üretilmiş enerjiye ulaşabilmesini teşvik etmek için EKOenerji etiketini geliştirmek ve tanıtımını yapmak.
  • Çevre Fonu‘muz vasıtasıyla yerel ekosistemleri korumak ve nehir habitatlarını restore etmek.
  • İklim Fonu‘muz aracılığıyla temiz enerjiye ulaşım sağlamak ve gelişmekte olan ülkelerdeki enerji kıtlığıyla savaşmak.
  • Aktivitelerimizin birbirine eklemlenebilmesi için diğer çevreci STK’larla işbirliği yapmak ve partnerlikler oluşturmak.
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkıda bulunmak.