Yenilenebilir enerji kullanmak norm halini alıyor

6 Kasım 2018

Yenilenebilir enerji uzun süre boyunce pahalı, güvenilmez ve ticari açıdan anlamsız olarak görüldü. Fakat artık dünyanın en büyük şirketlerinden 150’den fazlası %100 yenilebilir olma yolunda.

Paris Anlaşması dünyanın pek çok yerinde uluslar düzeyinde işbirliği ve diyalog açısından bir zafer olarak görülüyor. Fakat 2015 yılının Aralık ayındaki Paris İklim Konferansı’nın getirdiği en büyük başarı bu değildi: Devletlerin yanısıra şirketler de daha sürdürülebilir bir geleceğe olan tahhütlerini gösterme yolları arıyorlardı. Bu şirketlerin önde gidenleri, RE100 inisiyatifi altında bir araya geldi. RE100, şirketlerin yenilenebilir enerji satın almadaki deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform görevi görüyor. Bunun sebebiyse fazla miktarda enerji tüketen firmaları %100 yenilenebilir enerji kullanmaya teşvik etmek ve firmaların dönüşüm süreci boyunca birbirlerine örnek teşkil edebilmek.

IRENA‘nın yayınladığı rapora göre “2017 yılında şirketlerin satın aldığı yenilenebilir enerji, Fransa’nın elektrik ihtiyacının tamamına yaklaşarak 465 teravat-saati buldu.”

150’den fazla şirketin RE100’e katılarak bu dönüşümde yer almasının sebepleri neler?

  • Ekonomik fizibilite: Climate Group’un RE100’e üye şirketlerle yaptığı ankete göre katılımcıların %88’i RE100’e dahil olmalarındaki ana sebebin ekonomik kar olduğunu belirtiyor. Yenilenebilir enerjinin sunduğu uzun süreli ve uygun fiyatlar firmaların ilgisini çekiyor.
  • Yaklaşımların standardizasyonu: Sera Gazı Protokolü , 2015 yılında Kapsam 2 Kılavuzu’nu yayınladı. Bu standart, firmaların çevresel raporlamalarında yenilenebilir enerjiyi dahil etmeleri için gereken kuralları belirledi. Bu kurallar, daha sonra ISO ve CDP anketleri gibi diğer önemli piyasa araçlarına entegre edildi. Bu kurallar arasında Avrupa’daki Guarantee of Origin ve Amerika’daki REC sistemi gibi takip sertifikalarının kullanılması gerekliliğinin altı çiziliyor. Liberalleşen diğer piyasalarda da bunlara benzer çerçeveler oluşturuldu, bunların çoğu Uluslararası Yenilenebilir Elektrik Standardı (I-REC)‘e dayanıyor.
  • İklim Değişimi: Tüketiciler kadar yatırımcılar da firmaların iklim değişimi tehdidi karşısında harekete geçmesini bekliyor. Büyük firmaların uzun süreli planlama yapması ve dünyanın 2030, 2040 ve sonrasında nasıl olacağını göz önünde bulundurarak planlama yapması gerekiyor.

Yeni firmalar RE100’e katılıp %100 yenilenebilir enerji kullanma dönüşümüne dahil olurken, bazıları enerji dönüşümlerinde fazladan bir adım atmanın yollarını arıyor. Sürdürülebilir bir gelecek taahhüt eden ve bunu EKOenerji kullanarak somutlaştıran firmalardan SAP, HSY, Groupe Rocher, Shüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson’a teşekkür ederiz.

EKOenerji eko-etiketli elektrik kullanmaya başlamadıysanız ve büyümekte olan bu gruba katılmak istiyorsanız bizle iletişime geçebilirsiniz.