Şirketiniz için EKOenerji

Neden şirketler EKOenerji satın alıyor?

Cover page of EKOenergy's publication

EKOenerji etiketli yeşil elektrik kullanmak firmanızın RE100, the Climate Group ve CDP’nin Business leadership in the transition to renewable electricity adlı yayınında bahsettiği liderliğin 5 boyutunu ele almanıza yardımcı olur. Bu 5 boyut şöyle sıralanmıştır:

 • Azimlilik
 • Etkili satın alım tercihleri
 • Sürdürülebilirlik
 • Diğer paydaşlara tesir etmek
 • Şeffaflık

Hazırladığımız One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy broşüründe EKOenerji’nin şirketlerin büyüklüğü, enerji tüketimi veya sektörüne dayanmaksızın nasıl bu boyutlara erişmesine katkıda bulunduğunu öğrenebilirsiniz.

Yenilenebilirlere olan bağlılığınızı duyurmak

 • EKOenerji etiketi, yenilenebilirlere bağlılığınızın reklamını yapmak ve iletişim faaliyetlerinizde kullanmak için görsel olarak etkileyici bir araçtır.
 • EKOenerji etiketli yenilenebilir enerji kullanarak ekstra bir adım attığınızı duyurabilir ve başkalarını da aynısını yapmaya teşvik edebilirsiniz.

İklim değişikliğiyle savaşmak

 • Eko-etiketimiz sadece EKOenerji sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getiren kurulumlardan elen enerji için kullanılabilir.
 • EKOenerji etiketli enerji kullandığınızda EKOenerji İklim Fonu‘na katkıda bulunmuş olursunuz. İklim Fonu’muz aracılığıyla, enerji kıtlığıyla savaşmak için gelişmekte olan ülkelerin zor erişilen bölgelerindeki yenilenebilir enerji projelerini fonluyoruz.
 • EKOenerji etiketli hidroelektrik tercih ettiğinizde EKOenerji Çevre Fonu‘nu desteklemiş oluyorsunuz. Çevre Fonu’muz aracılığıyla nehir ekosistemlerini canlandıran, nehir restorasyonu projeleri fonluyoruz.
Sustainable brands logo

“Neden diğer markalar ilgi göstermeli? Yenilenebilir enerjiye yönelmenin getirdiği pek çok fayda var, özellikle enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısı kanıtlanmış projelerden geliyorsa. Şirketler bu sayede sadece karbon ayakizlerini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir olma yönündeki kararlılıklarını çalışanları, müşterileri ve yatırımcılarına göstermiş oluyorlar.” Sustainable Brands Copenhagen ‘17, Natalia Gorina.

Öncülük eden standartlar ve STK’lar tarafından destek gören eko-etiket

 • CDP ve GHG Protocol (Sera Gazı Protokolü) tarafından öneriliyor:” CDP ve GHG Protocol Kapsam 2 Kılavuzu EKOenerji eko-etiketinden “firmaların satın aldıkları enerjiyle daha fazla etki yaratabilmesi için iyi bir yöntem” olarak bahsediyor.
 • LEED yeşil bina sertifikasyonu (LEED green building certificate): EKOenerji etiketli elektrik, LEED’in Green Power kriterini yerine getiriyor. LEED’in Avrupa için metinlerinde açıkça bahsedilmesinin yanısıra başka bölgelerde de EKOenerji etiketli elektrik ekstra puan getirebiliyor.
RE100-report-cover-image

“Piyasadaki çeşitli yöntemler firmaların çevreye yönelik hassasiyetlerini yenilenebilir elektrik satın alma stratejilerine dahil etme imkanı sunuyor. Örnekler arasında, İklim Fonu aracılığıyla enerji kıtlığıyla savaşan ve doğal habitatların korunması için ekstra garanti sunan, uluslararası EKOenerji eko-etiketi bulunur.” s.19 of Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (RE100, the Climate Group ve CDP’nin ortak yayını).

Uluslararası tanınırlık ve uzmanlık

 • EKOenerji eko-etiketi 70’den fazla ülkede kullanılıyor ve bu sayı her yıl artmakta.
 • EKOenerji kriterleri pek çok ülkeden uzmanın yorumlarına dayanır ve çevreci kuruluşlar tarafından onaylanmıştır.
 • RECS International vb. organizasyonlarla işbirliği yaparak yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyoruz.
 • EKOenerji eko-etiketi GHG Protocol Kapsam 2 Kılavuzu’yla uyumludur.

“EKOenerji logosunu ürünlerinizde kullanarak desteklemeyi tercih ettiğiniz yenilenebilir enerji projeleriyle ilgili anlatılar oluşturabilirsiniz. EKOenerji’yle, markanızı geliştiren ve şirketinizin değerini arttıran, gerçek olumlu etkilere imzanızı atabilirsiniz.” Why EKOenergy?, David Zwick.

Kimler EKOenerji kullanıyor?

Sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılıklarını göstermek için EKOenerji etiketli enerji kullanan, aralarında SAP, Tetra Pak, Shüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Finlayson, Microsoft, Schott, Iliad Group ve diğerlerinin bulunduğu firmalarla gurur duyuyoruz.

EKOenerji’yle ilgili daha fazla bilgi için:

Bizle iletişime geçin

EKOenerji satmak veya EKOenerji kullanmak için EKOenerji Sekreterliği‘yle veya EKOenerji satıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.