Eko-etiketimiz

Logo-EKOenergy-no-text

EKOenerji eko-etiketi yenilenebilir elektrik, gaz, ısı ve soğutma için uluslararası alanda tanınan bir eko-etikettir ve aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyler ve şirketler, yenilenebilir enerji tercihlerini başkalarına duyurmak ve enerji dönüşümüne destek vermek için logomuzu kullanabilir. Böylece %100 yenilenebilir enerji tercihini yaygınlaştırmada önemli bir adım atmak mümkündür.

Uluslararası ekibimizle iletişime geçerek sorularınıza pek çok dilde cevap alabilirsiniz. İletişim materyallerimize 30’a yakın dilde ulaşabilirsiniz.

EKOenerji kriterleri hakkında genel bilgi

EKOenerji eko-etiketli enerji her zaman 100% yenilenebilir enerji olmakla beraber, bunun bir adım ötesine geçer. Eko-etiketimiz, tüketilen enerjinin çevreci Sivil Toplum Kuruluşları tarafından belirlenmiş kriterlere uygunluğunu garantiler ve somut sonuçlar üzerinde çalışarak bunun da bir adım ötesine geçme fırsatı sunar.

1. Güvenilir takip mekanizması ve çifte sayımdan kaçınılması

Yenilenebilir enerjinin ispatı için enerjinin güvenilir şekilde takibinin yapılmış olması ve çifte sayımdan kaçınılması gerekir. Çifte sayımdan kaçınmak, aynı çevresel faydanın birden fazla kez satılmış olmaması anlamına gelir.

EKOenerji, sadece Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Kılavuzu’na uygun takip mekanizmalarını (Yenilenebilir Enerji Sertifikalandırması) kabul eder. AB içinde bu, Guarantee of Origin denen Menşe Garantisi sertifikalarıyla gerçekleşir. Kuzey Amerika’da REC ve bu bölgelerin dışında I-REC sertifikaları bu görevi görür. EKOenerji’nin takip kriterlerinden bir diğeri de enerji üretim ve tüketiminin aynı piyasa içinde gerçekleşmiş olmasıdır.

2. Sürdürülebilirlik

EKOenerji etiketiyle satılan enerji, EKOenerji Ağı’nın yazdığı sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olmak zorundadır. Enerji santralleri EKOenerji onayını aldıktan sonra bu santrallerde üretilen elektrik EKOenerji etiketli olarak satılabilir. Bu onay tamamen ücretsizdir. Daha fazla bilgi için EKOenerji Sekretaryası’yla iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik kriterlerimiz şunları kapsar:

  • Koruma altında olan doğa alanlarının ve önemli kuş göç yollarının dışında kalan rüzgar ve güneş enerjisi EKOenerji etiketiyle satılabilir. Bu kriter jeotermal, dalga ve gelgit enerjisi kurulumları için de geçerlidir.
  • EKOenerji etiketli hidroelektrik belirli bir yükseklikte su akımının sağlandığını garantiler ve balık göçlerini göz önüne alır. Su canlıları için uygun habitatların ayrılması da kriterlerimiz arasındadır.
  • Biyoenerji olarak (elektrik, biyogaz ve ısı üretiminde) tarımdan, belediyelerden ve endüstriden gelen organik atıkların ve spesifik türdeki orman biyokütlesinin (kök ve odun harici) kullanımını kabul ediyoruz. Bu materyallerin 100% yenilenebilir enerji kurulumlarında kullanılması gereklidir.
  • Yenilenebilir elektriğin gazlaştırılmasıyla elde edilen (yeşil hidrojen gibi) tüm yenilenebilir gazlar, kullanılan elektriğin sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun olması halinde kabul edilir.

3. Yeni temiz enerji projelerinin fonlanmasıyla topluma ekstra katkı sağlanması

EKOenerji etiketli enerji tercih etmek, somut değişiklikler getirir. EKOenerji talebiniz sayesinde dünyanın en ihtiyaç duyulan bölgelerinde yeni temiz enerji kurulumları gerçekleşir.

EKOenerji etiketli elektrik veya gaz satın aldığınızda her megavat saatlik tüketim için 0.10 euro sent İklim Fonu’muza aktarılır. Biriken miktarla gelişmekte olan ülkelerin ücra bölgelerindeki temiz enerji projeleri fonlanır. EKOenerji tercih ederek başka türlü gerçekleşmeyecek somut değişikliklere katkıda bulunmuş olursunuz.

Finanse ettiğimiz projelerin hepsi şeffaf bir prosedürle seçilir ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)’lere katkıda bulunur. These climate projects are one of EKOenergy’s ways to ensure additionality, i.e. that your green power purchase leads to additional benefits.

4. Denetleme ve onaylama

EKOenerji etiketi, ulusal ve bölgesel denetim ve onaylara dayanmaktadır. Eğer gereken bilgiler mevcut değilse bağımsız bir denetçi EKOenerji kriterlerinin gerçekleştirildiğini kontrol eder. Denetleme kriterlerimizle ilgili daha fazla bilgi “EKOenerji – ağ ve etiket“te mevcuttur.