EKOenerji’nin Kapsadığı Alanlar

Yenilenebilirden daha fazlası

EKOenerji aşağıdaki hususlar için kriterler koyar:

  • Tüketici bilgilendirmesi: EKOenerji satıcıları, tüketicileri ve potansiyel müşterilerini EKOenerji olarak etiketlenmiş elektriğin kaynağıyla ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Yenilenebilir enerjinin türü ve menşeini mutlaka açıklamalıdırlar. Buna paralel olarak EKOenerji ağı da tüm tüketicileri elektrik üretiminin çevreye etkisi hakkında bildilendirmek için zaman ve emek harcar.
  • Yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik: EKOenerji, yenilenebilir olmasının yanısıra EKOenerji Ağı’nın belirlediği sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getiren elektriktir. Rüzgar, güneş ve jeotermal enerji için coğrafi kriterlerimiz var. Hidroelektriğin EKOenerji olarak satılabilmesi için elektrik santralinin EKOenerji Kurulu tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Biyokütle için kriterlerimiz, biyokütlenin kaynağı ve üretim sürecinin etkinliğidir.
  • İklim
  • İzleme ve çifte sayımdan kaçınılması: Yalnızca düzenli takibi yapılabilen elektrik EKOenerji olarak satılabilir. Avrupa’da bu, Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak Menşe Garantisi (Guarantee of Origin) sistemiyle gerçekleşir. Bu sistemin dışında kalan ülkelerde I-REC sistemini tercih ediyoruz.
  • Denetleme ve doğrulama.

Resmi Metin

Kriterlerimizden, ana metnimiz olan “EKOenerji – Ağ ve Etiket” belgesinde de bahsediyoruz. Bu metin 2013 yılı şubat ayında EKOenerji Ağı tarafından kabul edilmiştir ve 20’den fazla dilde tercümesi mevcuttur.