Revize edilmiş hidroelektrik kriterlerimiz

EKOenerji eko-etiketli hidroelektrik için revize edilen kriterler balık göçleri, su akımı ve nehir habitatlarını göz önünde bulunduruyor. Arkaplan çalışması ve halka açık iki konsültasyondan sonra 2019 yılında bu kriterlerin pilot uygulaması başladı.

EKOenerji etiketli hidroelektrik kriterleri yayınlandı ve pilot uygulamasına geçildi

Şubat 2019 itibariyla hidroelektrik santrallerinin EKOenerji kriterlerine uygunluğunun tespitinde yeni kriterler göz önüne alınacaktır.

In other issues concerning EKOenergy label we continue using the document “EKOenergy Network and Label“. In this document the section about hydropower 8.3. C  is now replaced with the updated criteria for hydropower.

 

 

 

* * * * * * * * * 

 

Prosedür hakkında

Şu anki kriterlerimiz, uluslararası EKOenerji etiketi 2013 yılında ilk ortaya çıktığından itibaren kullanılıyor.

Yeni kriter taslağı, 2017 yılında yapılan bir arkaplan çalışmasına dayanıyor. Bu çalışmanın sonuçlarına göre şu anda kullanımda olan Çevre Fonu uygulaması, kriterlerin güçlü yanlarından biri ve sadece ufak miktarda değişiklik gerekiyor. Fakat çevresel gereklilikler, ölçümler ve onay sürecinin güncellenmesi gerekiyor.

Yeni kriter taslağı, şu anki Çevre Fonu’na yeni bir isim olarak Nehir Restorasyonu Fonu’nu öneriyor. Su debisi, balık göçleri ve nehir habitatları için üç çevresel gereklilik getiriyor. Aynı zamanda, öncekine kıyasla daha anlaşılır bir onay prosedürü oluşturuyor.

EKOenerji Sekretaryası, FRESHABIT LIFE IP projesinin bir parçası olarak kriterlerin gözden geçiriyor. Proje planına göre 2018 yılında kriter taslağı üzerindeki yorumlar ve değişiklikler işlenecek ve 2019’da bu yeni gerekliliklerin, başvurur prosedürü ve belgelendirmenin pilot uygulamasına Finlandiya’daki beş hidroelektrik santralinde başlanacak. Kriter teklifiyle yeni gelen değişiklikler, EKOenerji Yönetim Kurulu tarafından 2020 sonuna kadar kabul edilecek.

Yeni kriter teklifi, şu anda EKOenerji onayını almış bulunan santralleri etkilemeyecek.

Daha fazla bilgi için

  • Şu anki kriterler: EKOenerji ağı ve etiketi (21 sayfa), bölüm “8.3 C. Hidroelektrik” TUR, ENG
  • EKOenerji hidroelektrik kriterleri güncellemesi (42 sayfa) ENG