EKOenerji’nin elektrik kriterleri

EKOenerji – Yönetim yapısı ve elektrik kriterleri” adlı dökümanımız elektriğin hangi koşullar altında EKOenerji etiketini alabileceğini açıklar.

Bu belge, kriterlerimizin idaresi ve güncellenme şartlarının yanısıra şu konuları detaylandırır:

  • EKOenerji’nin kabul ettiği elektrik üretim yöntemleri
  • Doğaya verilen zararın minimum seviyede tutulmasını sağlayan, ekstra sürdürülebilirlik kriterleri
  • Elektriğin kaynağını ve çifte sayımdan kaçınıldığını kanıtlamak için kabul edilen yöntemler
  • İklim Fonu’muzun işleyişi
  • EKOenerji etiketli enerjinin nasıl satılabileceği
  • EKOenerji etiketli elektrik satışlarının nasıl denetlenip doğrulandığı

Kriterlerimizin ana öğeleri için eko-etiketimiz sayfasına bakabilirsiniz.

EKOenerji’nin elektrik kriterleri 2013 yılında onaylanmıştır. O tarihte eko-etiketin odak noktası sadece Avrupa olmakla beraber 2015 yılından itibaren eko-etiketin Avrupa Birliği dışında kullanımı mümkün olmuştur. 2017’de ise münferit, saha içi kurulumlar vasıtasıyla EKOenerji kullanımına dair kriterlerimiz eklenmiştir.

Elektrik kriterlerimizin yanısıra, yenilenebilir gaz ve yenilenebilir ısı ve soğutma için ayrı kriterlerimiz bulunmaktadır.

Elektrik kriterlerimiz

Diğer dillere çeviriler için bizle iletişime geçebilirsiniz.