The solar panels installed for the municipality of Espartinas

Saha içi kurulumlar ve PPA için EKOenerji

EKOenerji eko-etiketi, İngilizce’de PPA denen Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları ve öztüketim de denen saha içi kurulumlar da dahil olmak üzere yenilenebilir elektrik satın almanın her yöntemiyle kullanılabilir.

İletişim faaliyetlerinde EKOenerji adı ve logosunu kullanmak isteyen enerji tüketicileri logomuzun iletişim faaliyetlerinizde kullanımı sayfamıza ve EKOenerji brand book’a bakabilirler.

Bu sayfada saha içi kurulumlardan veya PPA’lerdan gelen yenilenebilir enerji kullanan tüketicilerin EKOenerji kullanabilmesi için gereken şartları sıralıyoruz.

İkili Tedarik Anlaşmaları (PPA) için EKOenerji eko-etiketi

EKOenerji eko-etiketi, aşağıdaki koşulları sağlaması halinde İkili Tedarik Anlaşması da denen Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (PPA) için kullanılabilir.

PPA kontratına taraf olan partilerden en azından biri (enerji tedarikçisi, servis sağlayıcısı, kurulum şirketi, tüketici, vb) EKOenerji Anlaşmasını imzalamış olmalıdır.

EKOenerji Anlaşması’nı imzalayan taraf bir irtibat kişisi belirlemeli ve PPA yoluyla satın alınan enerjinin her megavat/saatlik tüketimi için 0.08 € EKOenerji ücreti, 0.10 € İklim Fonu katkısı ve eğer hidroelektrik söz konusuysa 0.10 € Çevre Fonu katkısı olmak üzere toplam 0.18 € (hidroelektrik için 0.28 €) ödemelidir.

Elektrik, gaz ve ısı sayfalarımızda daha fazla bilgi bulabilirsiniz. EKOenerji satışı yapmak için EKOenerji nasıl satılır sayfamıza bakabilirsiniz.

Saha içi kurulumlar (öztüketim) için EKOenerji

Off-grid EKOenergy ecohotel Mas La Llum

Saha içi kurulumlardan gelen yenilenebilir enerji EKOenerji eko-etiketini taşıyabilir ve enerji tüketicisi bu durumda EKOenerji logosunu iletişim faaliyetlerinde kullanabilir. Böylece “prosumer” denen öztüketiciler çatılarında güneş paneli bulundurmaktan bir adım öteye geçerek EKOenerji’nin yenilenebilir enerjiyi dünya çapında görünür kılma faaliyetlerine destek vermiş olurlar.

EKOenerji logosunu kullanmakla ilgili daha fazla bilgi için EKOenerji brand book’a bakabilirsiniz.

Saha içi kurulumlardan gelen yenilenebilir enerji kullanan tüketiciler, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde EKOenerji etiketli enerji kullandıkları beyanında bulunabilirler:

  • Kurulum sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun olmalıdır.
  • Saha içi kurulumdan gelen elektriğin yıllık tüketimi 200 MWh’ten azsa ekstra bedel ödemeksizin EKOenerji ismi ve logosu kullanılabilir fakat EKOenerji sekreterliğinin önceden bilgilendirilmesi zorunludur. İklim Fonu’muza katkı yapılması gerekmemekle beraber bu sayede enerji kıtlığı yaşanan bölgelerde yeni temiz enerji projeleri fonlandığı için katkıda bulunulması önerilir.
  • Saha içi kurulumdan gelen elektriğin yıllık tüketimi 200 megavat/saatin üzerindeyse tüketici EKOenerji İklim Fonu’na her MWh başına 0.10 € katkıda bulunmalıdır. Hidroelektrik söz konusuysa MWh başına ayrıca 0.10 € Çevre Fonu’muza gider.
  • Yıllık üretim 1000 megavat saatten fazlaysa enerji tüketicisi EKOenerji Anlaşması’nı imzalamalıdır veya EKOenerji satıcılarından birini dahil etmelidir. EKOenerji Anlaşması’nda bahsedildiği üzere EKOenerji etiketli enerjinin her megavat/saatlik tüketimi için 0.08 € EKOenerji ücreti, 0.10 € İklim Fonu katkısı ve eğer hidroelektrik söz konusuysa 0.10 € Çevre Fonu katkısı olmak üzere toplam 0.18 € (hidroelektrik için 0.28 €) ödenmelidir.

EKOenerji satıcıları (enerji perakendecisi, hizmet sağlayıcısı veya aggregator) birkaç üretici-tüketiciyi temsil edebilir ve EKOenerji sekreterliğiyle tüketiciler arasında bir irtibat noktası konumunda bulunabilir. Bu durumda gerekli katkıların ödemesi de bu firma tarafından, tüm volümlerin toplamı üzerinden yapılır. Ödenmesi gereken EKOenerji katkıları, düşük volümler birbiri üzerine eklenerek firmanın temsil ettiği toplam tüketim üzerinden hesaplanır.

Saha içi kurulum şebekeye bağlıysa aşağıdaki ekstra şartlar da dikkate alınmalıdır:

  • Eğer tüketici EKOenerji satıcısı olan bir aggregator veya hizmet sağlayıcısı ile çalışmıyorsa, mümkün olması halinde, kurulumun bulunduğu yer için EKOenerji etiketli bir yenilenebilir elektrik kontratı yapmalıdır.
  • Tüketici tarafından kullanılan enerji miktarı için Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (I-REC, YEK-G vb) oluşturulmamalıdır. Eğer takip sertifikaları oluşturulmuşsa çifte sayım ihtimalinden kaçınmak için bu sertifikaların tüketicinin saha içi kullanımını kapsayacak şekilde tüketici adına sirkülasyondan çekilmesi gerekir.
  • Şebekeye bağlı sistem NEM (net metering) sahibiyse öztüketici, şebekeye verilen miktar için Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC, YEK-G vb.) oluşturulmamış olduğunu veya bu sertifikaları kendi adına kullandığını kanıtlamalıdır. Aksi halde şebekeye verilmiş elektrik için EKOenerji eko-etiketi kullanılamaz.