Münferit Kurulumlar İçin EKOenerji

Artık kendi yenilenebilir enerji kurulumları olan tüketiciler de, kurulum EKOenerji’nin sürdürülebilirlik kriterlerine uygunsa EKOenerji logosunu kullanabilecek.

The first off-grid building which has started to use the EKOenergy logo in its communication, is Mas La Llum, an ecohotel near Zaragoza, Spain.

EKOenerji logosunu tanıtımlarında kullanmaya başlayan ilk şebeke dışı bina, İspanya’da, Zaragoza yakınlarındaki eko-otel Mas La Llum.

Şebeke dışı (offgrid) kurulumlar

  • Enerjilerini offgrid yenilenebilir enerji üretim sistemlerinden elde eden kullanıcılar, kurulum EKOenerji’nin sürdürülebilirlik kriterlerine uygunsa EKOenerji logosunu kullanabilecek..
  • Yıllık üretim 200 megawatt/saatten fazlaysa, logoyu kullanan tüketici EKOenerji’nin İklim Fonu’na en az 0.10 euro sent katkıda bulunur (hidroelektrik söz konusuyla Çevre Fonu için de ayrıca bir 0.10 euro sent minimum katkı gerekir).
  • Eğer yıllık üretim 1000 Mwh’ten fazlaysa, kullanıcı EKOenerji’yle lisans anlaşması imzalar.
  • Eğer yıllık üretim 200 Mwh’ten azsa, EKOenerji’nin İklim Fonu (ve Çevre Fonu)’na katkıda bulunulması tavsiye edilir.

 

Şebekeye bağlı kurulumlar

Kullandıkları enerjiyi kendilerine ait, şebekeye bağlı yenilenebilir enerji üretim sistemlerinden elde eden tüketicilerin EKOenerji logosunu kullanabilmesi şunlara bağlıdır:

  • Eğer kullanıcının, yenilenebilir enerjinin üretildiği yer için EKOenerji belgeli elektrik kontratı varsa
  • Kurulum EKOenerji’nin sürdürülebilirlik kriterlerini karşılıyorsa
  • Şebekeye bağlı sistem çift yönlü sayaca bağlıysa şebekeye aktarılan üretim EKOenerji kapsamında değildir. (Tüketicinin, kimsenin o üretim için Menşe Garantisi veya diğer takip sertifikası almadığını kanıtlayamadığı durumlar için)
  • Kurulumun yıllık üretimi 200 MWh’ten fazlaysa, logoyu kullanan tüketici EKOenerji’nin İklim Fonu’na en az 0.10 euro sent katkıda bulunur (hidroelektrik söz konusuyla Çevre Fonu için de ayrıca bir 0.10 euro sent minimum katkı gerekir). Eğer yıllık üretim 1000 Mwh’ten fazlaysa, kullanıcı EKOenerji’yle lisans anlaşması imzalar. Eğer yıllık üretim 200 Mwh’ten azsa, EKOenerji’nin İklim Fonu (ve Çevre Fonu)’na katkıda bulunulması tavsiye edilir.

(Not: Bu kurallar resmi olarak henüz EKOenerji kriterleri‘nin bir parçası değildir, pilot uygulamayı bu yıl başlatıyoruz ve 2018’deki kriter incelememizin bir parçası olarak bu deneyim dikkate alınacaktır.)