Elektriğin takibi ve Menşe Garantisi (GO)

Elektriğin Takibi

Elektrik, şebeke boyunca izlenebilen bir şey değildir. Bu da hiç kimsenin tercih ettiği üretim santralinden almış olduğu elektronları gerçekten evinde kullandığından emin olamayacağı anlamına gelir. Ancak hangi şirketin şebekeye ne kadar elektron yüklediğini kaydeden ve söz konusu kayıtta bu elektriğin nasıl üretilmiş olduğunu belirten bir “hesaplama sistemi” oluşturulabilir. Ayrıca bu kayda belli bir takım elektronların kimler için şebekeye aktarıldığını gösteren ilave bir sütun eklemek de oldukça kolaydır. Bu, tüketicilerin “kendileri için” şebekeye aktarılan söz konusu elektronları “talep” edebilmelerine de olanak tanır.

Menşe Garantisi (Guarantee of Origin)

Avrupa’da bu tür bir “ayırt ve talep et (book and claim)” sistemi ilk olarak RECS (Yenilenebilir Enerji Belgelendirme Programı) Sertifikası olarak bilinen gönüllü bir sistem olarak uygulanmaya başlamıştır. Ancak kısa sürede aynı kavram yasal bir temele oturtulmuştur: İç elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin desteklenmesi ile ilgili 27 Eylül 2001 tarihli 2001/77/EC Direktifinin Madde 5i Avrupa Birliği’ne Menşe Garantisi sistemini getirmiştir. Sistem, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımının desteklenmesi ile ilgili olarak 23 Nisan 2009 tarihli 2009/28/EC Direktifinin 15. Maddesi ile daha da detaylandırılmıştır (Mevzuat 2009/28/EC of 23 April 2009 yenilenebilir kaynaklardan gelen elektriğin teşvik edilmesi).

Direktif temel olarak, tüm AB ülkelerinin “yeşil elektrik” olarak satılan her bir MW saat için Avrupa elektrik şebekesine yenilenebilir bir kaynaktan elde edilen bir MW saat elektrik aktarıldığını garanti eden bir sisteme ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve çifte sayımdan kaçınılması bu sistemin temel amacıdır.

Direktifi tüm Avrupa ülkeleri dikkatli bir şekilde uygulamamaktadır. EKOenerji tüm ülkelerin aynı katı ve anlaşılır kuralları benimsemesinde rol oynamayı istemektedir.

Kalan Karışım

Eğer insanlar yeşil değer “talep” etme hakkı için para ödeyecekse, talep ettikleri ürünün şebekedeki karışımdan ayrıldığından emin olunmalıdır. “Kalan karışım” buradan gelmektedir: yani şebeke karışımı eksi izlenen ve talep edilen elektrik ürünü.

Üye ülkeler bu durumun farkındadır. Bunların bir kısmı bu kalan karışımları hesaplamak üzerer ortak bir yapı oluşturmuşlardır ve her geçen gün biraz daha fazla üye devlet hangi kalan karışım miktarlarının kullanılması gerektiğini belirleyecek yasaları yürürlüğe koymaktadır. Bu, tedarikçilerin elektrik faturalarına ekleyecekleri bilgilerle (2003/54/EC Direktifi Madde 3(6)) ve karbon ayak izini hesaplayan şirketlerle ilgili bir durumdur (CDP – Karbon Saydamlık Projesi, Greenhouse Gas Protocol – Sera Gazı Protokolü,…).

Kalan karışım konusu ile ilgili daha fazla bilgi için: RE-DISS projesine bakın.

İthal – ihraç elektrik

EKOenerji, tüketimin gerçekleştiği ülkenin dışındaki bir bölgede üretilmiş olabilir (ithal şekilde veya Menşe Garantisi benzeri takip sertifikasının başka bir ülkede talep edilmesi yoluyla) “EKOenerji – Ağ ve Etiket” metninin 10.2 ve 10.3. bölümlerinde bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice. Tedarikçiler için aşağıdaki tabloda bu kriterlerin nasıl yorumlanabileceğini paylaşıyoruz.

Elektrik ithal/ihracatının genel geçer bir yöntem olmadığının, istisnai bir durum olduğunun altını çizmek isteriz. EKOenerji satışları genellikle aynı ülke sınırları içinde gerçekleşir. EKOenerji kriterleri aynı zamanda tüketicinin EKOenerji kaynağı ve lokasyonu konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesini gerekli tutar.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text “EKOenergy – Ağ ve Etiket” Metni

.

EKOenerji Kriterleri

EKOenerji’nin enerji takip kriterleri ile ilgili daha fazla bilgi için “EKOenerji – Ağ ve Etiket” Metni, Bölüm 10’a bakın.