EKOenergy: One label, six goals SDGs

Elde ettiğimiz sonuçlar

EKOenerji, enerji tüketicilerinin 100% yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kullanmaya başlamaları için bilgilendirme faaliyetlerinde bulunur ve bu şekilde doğayı korumak ve iklim değişimiyle savaşmak amacındadır. Eko-etiketimizin 2013 yılında işlevsellik kazanmasının ardından çok yol katettik. Detaylarını öğrenmek için EKOenerji’nin ilk beş yılı: 2013-2018 raporumuza bakabilirsiniz.

Büyük enerji tüketicileriyle irtibat kurmanın yanısıra çevreci kuruluşlar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk organizasyonlarıyla işbirliği yaparak yenilenebilir enerji kullanımını dünya çapında teşvik ediyoruz. EKOenerji İklim Fonu gelişmekte olan ülkelerdeki temiz enerji projelerini fonlayarak enerji kıtlığı azaltırken EKOenerji Çevre Fonu aracılığıyla da hasar görmüş nehir ekosistemlerini iyileştirmeye yönelik nehir restorasyonu projelerini fonluyoruz.

Tüketicilere söz ve seçim hakkı

Dünyanın pek çok yerinde tüketicilerin enerji piyasasındaki rolü halen çok kısıtlı. Yeşil elektrik tercih etmek veya enerji dönüşümüne aktif olarak katkıda bulunmak pek çok piyasada zor veya imkansıza yakın. EKOenerji, piyasa gelişimine yardımcı olan ve tüketicilere daha fazla seçenek sunan araçların geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Başarılarımızdan bazıları:

  • Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Kılavuzu’nun geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduk. Bu kılavuzun farklı ülkelere dair spesifik bilgi içeren özetini 19 dilde EKOenerji ve karbon hesaplaması sayfamızda bulabilirsiniz.
  • Yenilenebilir Elektrik Sertifikaları için uluslararası bir standart olan I-REC sertifikalarını ilk teyit edenler arasındayız. I-REC elektrik takip sertifikaları aracılığıyla Avrupa ve Amerika dışında da yeşil elektrik kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Çin ve Brezilya’da I-REC sertifikalı yeşil elektrik satışları EKOenerji eko-etiketiyle gerçekleşti.
  • Yeşil enerji ve yenilenebilir elektrikle ilgili pek çok bilgilendirme materyali hazırladık. Bu materyallerin çoğuna pek çok farklı dilde ulaşmak mümkün. LEED ve US Green Building Council (Amerika Yeşil Bina Konseyi) ile birlikte hazırladığımız Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting videosunu 4 dilde izleyebilirsiniz. Gönüllü çevirmenlerimiz sayesinde broşür ve makalelerimizi daha fazla dilde hazırlıyoruz.

100% sürdürülebilir bir dünya için fikir savunuculuğu

EKOenerji etiketli enerji dünya çapında, 60 farklı ülkede mevcut. Artan sayıda firma logomuzu ürünleri üzerinde kullanarak çevresel olarak sürdürülebilir elektrik tercih ettiklerini duyuruyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarının bir araya geldiği Climate Action Network (Avrupa), IRENA Coalition for Action ve Global 100% RE Campaign insiyatiflerinin üyesiyiz. Fosil yakıtlara verilen desteğin azaltılmasına yönelik kampanyaları destekliyor ve 100% yenilenebilir enerjinin kullanıldığı bir geleceğin mümkünatına dair makale ve yayınlara katkıda bulunuyoruz.

Biyoçeşitliliğin korunması

River_restoration_vihti people on bridge

Enerji firmaları ve enerji tüketicilerini, elektrik jenerasyonu ve enerji üretiminin çevreye olan etkileri hakkındaki söyleme dahil etmeye çalışıyoruz. AB’nin LIFE programının bir katılımcısı olarak hidroelektriğin nehir ekosistemlerini nsıl etkilediğini gösteren Hydropower’s nature adlı internet sitesini oluşturduk.

EKOenerji etiketli elektrik kullanarak büyük ticari tüketiciler karbon azaltım hedefleriyle çevre ve doğaya dair sorumlulukları arasında bağlantı kurmuş oluyor.

Nehir biyoçeşitliliğini teşvik etmeye yönelik pek çok proje finanse ettik.
EKOenerji etiketiyle satılan her megavat-saatlik hidroelektrik için EKOenerji Çevre Fonu‘na 0.10 € (on sent) aktarılır. Bu birikim aracılığıyla balık göçlerine engellerin kaldırılması, balık üreme alanlarının iyileştirilmesi vb. projeler fonlanır.

Enerji kıtlığını azaltmak için temiz enerji projeleri

EKOenerji eko-etiketiyle satılan her MWh’lik enerji için 0.10 € (on sent) İklim Fonu‘muza aktarılır. Bu katkılarla enerji kıtlığını azaltmaya yönelik, çoğunlukla mini solar enerji projelerinden oluşan ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunan projeler fonlanır.

Daha fazlasını yapalım

Bu sonuçların hiçbiri EKOenerji kullanan binlerce enerji tüketicisinin desteği olmadan gerçekleşemezdi. Siz de EKOenerji etiketli elektrik, gaz veya ısı-soğutma kullanarak ve etrafınızdakileri de aynısını yapmaya teşvik ederek destek olabilirsiniz.

Çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi için EKOenerji hesaplarını Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn‘de takip edin.