Yenilenebilir enerjinin tanıtımı ve teşviki

EKOenerji eko-etiketi, yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmemiz için bir araç görevi görüyor. Daha fazla tüketicinin EKOenerji etiketli yenilenebilir enerji talep etmesiyle enerji sektörünün çeşitli paydaşları başta olmak üzere daha fazla kişi, firma ve kuruma ulaşmamız kolaylaşıyor.

İstikrarlı büyümemizin daha büyük firmaların dikkatini çekmesi de mesajımızı daha geniş bir tüketici kitlesine yaymamıza yardımcı oluyor. Bu sayede %100 yenilenebilir enerji çağrımızı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının doğayla uyum içinde olması gerektiğini yineleme fırsatını yakalamış oluyoruz.

EKOenerji etiketli enerji tercihiniz, EKOenerji kullanmanın pozitif etkilerinin her yıl artmasını sağlıyor. EKOenerji kullanıcıları ve satıcıları sayesinde gerçekleşen somut projeler hakkında bilgi almak için İklim Fonu sayfamıza ve bültenlerimize bakabilirsiniz.

Piyasanın gelişimine destek veriyoruz

EKOenerji kriterlerinin kapsadığı konulardan biri enerji kaynağının takibi ve çifte sayımdan kaçınmadır.

Var olan kaynak takibi sistemlerini süreçlerini hem yerel hem yabancı tüketiciler için kolaylaştırmaya ve çifte sayımdan kaçınmak için işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

Enerji kaynağının takibi için halihazırda bir piyasanın bulunmadığı ülkelerde EKOenerji, bilgi paylaşımında bulunarak ilgili taraflar arasında diyalog kurulmasını destekler.

Geçtiğimiz yıllarda EKOenerji Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 (Greenhouse Gas Protocol Scope 2) Kılavuzunun geliştirilmesine ve IRENA Coalition for Action’ın birkaç çalışma grubunun aktivitelerine katkıda bulundu. Rusya ve Brezilya’da yenilenebilir enerji kullanımını ilk destekleyenler arasındaydık ve Çin’deki ilk I-REC satışları EKOenerji etiketli olarak yapıldı.

Liderliğin teşvik ediyoruz

Cover page of EKOenergy's publication

Liderliği teşvik etmek ve enerji dönüşümünü desteklemek bizim için büyük önem taşıyor.

EKOenerji etiketli enerji tercih eden tüketiciler fazladan pozitif değer yaratmakla kalmayıp aynı zamanda kendileri bir örnek teşkil ederek başkalarının da fazladan adım atmasının önünü açıyor.

Yenilenebilir enerji kulanmanın yaygınlaşmadığı ülkelerde EKOenerji etiketli yenilenebilirleri tercih eden enerji tüketicileri, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki yerli firmalarla iletişimimizi kolaylaştırmada büyük rol oynadı. Bu gibi örnekler yeşil enerji sözleşmelerini tüm tüketiciler için ulaşılabilir kılınmasına katkıda bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kullanmanın yanısıra ayrıca bir kalite sembolü olarak eko-etiketimizi kullanmak gelişmiş yenilenebilir enerji piyasalarında da önemli bir sinyal veriyor. Eko-etiketimiz gelişmiş piyasalarda faaliyet gösteren enerji firmaları ve danışmanların ilgisini çektikçe EKOenerji’nin ulaşılabilirliği onların müşterileri için de artıyor.

Hazırladığımız One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy (İngilizce) kitapçığı EKOenerji kullanmanın işletmelerin sektöründen veya tüketim miktarından bağımsız olarak nasıl liderliğin 5 boyutuna katkıda bulunduğunu somut örneklerle açıklıyor.

Tüketicilerin güçlendirilmesi için farkındalık yaratıyoruz

Yenilenebilir enerjinin kullanımını bilgi paylaşımında bulunarak teşvik ediyoruz. Odak noktamız olumlu adımların teşviki: EKOenerji doğru yönde atılan küçük ve büyük her adımın desteklenmesini ve üzerine inşa edilerek daha fazla pozitif etki yaratılmasını savunuyor. Enerji tüketicilerini bilinçlendirerek bir sonraki adımı atmalarını teşvik ediyoruz.

EKOenerji LEED Yeşil Bina Standardı’nın yenilenebilir enerji kriterlerinin konsültasyonu gibi prosedürlere katkıda bulundu ve LEED için yeşil elektrik kullanımına dair eğitimler verdi. Climate Action Network (CAN) Europe’un yenilenebilir enerji kullanımına dair kampanya ve faaliyetlerine katılarak destek verdik, ayrıca CDP ve RE100 vb organizasyonlarla dünya çapındaki yenilenebilir elektrik kullanımı kriterleri konusunda iletişim halindeyiz.

Konferans ve çevrimiçi etkinliklerde konuşmalar yapıyoruz

Photo: Marijn de Wijs

EKOenerji, sektör etkinlikleri ve kampanyalarla işbirliği yapmaya açıktır. Uluslararası kitlelere ulaşmak için pek çok konferansta konuşmacı ve moderatörlük rolleri üstlendik. Enerji tüketicileriyle yaptığımız birebir görüşmelerde bilgi paylaşımında bulunmanın yanısıra etkinliklerde konuşmalar yapıyoruz, piyasa paydaşlarıyla görüşüyoruz ve daha fazla sayıda tüketiciye ulaşmak için iletişim kampanyaları düzenliyoruz.

  • Her yıl düzenlenen REC Market Meeting’e 10 yıldan fazla süredir katılıyoruz. REC Market Meeting’in yanısıra I-REC Standard Konferansı’nın da resmi destekçi kuruluşları arasındayız.
  • RE-Source konferanslarını düzenleyen RE-Source Platformu’nun bir üyesiyiz.
  • Üç Corporate Energy Series konferansına destek verdik.
  • EKOenerji satıcılarının çeşitli etkinliklerine destek verdik ve sizle de işbirliği yapmaya açığız!

İletişim kampanyaları vasıtasıyla bilgi aktarımında bulunuyoruz

Belli sektörleri hedef alan ve yıl kadar süren iletişim kampanyaları düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda moda endüstrisi, bira üreticileri, kozmetik firmaları ve video oyunu sektörlerini hedef alan kampanyalar düzenledik.

İklim eylemini ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek için sıklıkla diğer STK’larla işbirliği yapıyoruz. Düzenli olarak katıldığımız Fridays for Future etkinliklerinin yanısıra Protect Our Winters (POW) Finlandiya ve Finlandiya Doğayı Koruma Derneği’nin Irti Turpeesta kampanyalarına ve aynı zamanda CAN Europe üyelerinin online kampanyalarına da destek veriyoruz.

Gençlerin enerji dönüşümüne katılımına destek oluyoruz

Geçtiğimiz yıllarda EKOenerji 150’den fazla gönüllü ve stajyerle çalıştı. Gönüllülerimiz iklim eylemini desteklemek için EKOenerji’nin faaliyetlerini kendi dillerinde duyurma görevini üstleniyorlar ve bu sayede iş hayatlarında faydasını görecekleri beceriler edinmiş oluyorlar.

Uzun süreli gönüllülerimizin çoğu AB’den fon alan ve 18-30 yaş arası gençlerin başka bir ülkede gönüllülük yapmasını destekleyen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) aracılığıyla geliyor.