Freshabit Life projesi, Finlandiya’daki tatlısu habitatlarını iyileştiriyor

FRESHABIT logo

EKOenerji ve Finlandiya Doğayı Koruma Derneği (FANC), AB tarafından fonlanan tatlısu habitatlarını koruma projenisinin 2016-2022 döneminde büyük rol oynuyor. Metsähallitus (Finlandiya Orman İdaresi) Finlandiya’nın tamamını kapsayan bu projenin koordinasyonunu üstlendi. Yerel ve merkezi otoriteler ve sivil toplum kuruluşları da bu projeye katkıda bulunuyor. Freshabit Life projesinin amacı göllerin, derelerin ve akarsuların durumunu çevre eğitimi ve araştırmasından direkt olarak saha çalışmalarına kadar çeşitli yöntemlerle iyileştirmek.

LIFE projesinde EKOenerji’nin rolü

Sürdürülebilir Hidroelektrik

Bu projede pek çok partnerin değişik rol ve görevleri bulunuyor. EKOenerji’nin rolü, hidroelektriğin sürdürülebilirliği için eyleme geçmek ve kampanyalar hazırlamak.

  • Hidroelektrik yenilenebilirdir fakat çevre üzerinde pek çok etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden hidroelektrik için sıkı ekolojik kriterler konması gerekir. EKOenerji onaylı hidroelektrik için kriterler, projenin ilk yıllarında gözden geçiriliyor.
  • Büyük elektrik tüketicilerini (mesela büyük şirketleri) hidroelektrik kaynaklı çevre problemleriyle ilgili bilgilendiriyoruz. Büyük elektrik kullanıcılarına, eğer hidroelektrik kullanıyorlarsa neden sürdürülebilirlik kriterlerimizi gözetmeleri gerektiğini açıklıyoruz.

Daha fazla EKOenerji onaylı hidroelektrik

  • Hidroelektrik üreticileriyle iletişime geçip hidroelektrikle ilintili çevre problemleri konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyor ve bu problemleri azaltmanın yollarını paylaşıyoruz.
  • EKOenerji onaylı elektrik satmak için sıkı sürdürülebilirlik kriterlerimizi uygulayacak hidroelektrik santralleri arıyoruz.

LIFE?

Logo_Life_Natura2000

LIFE programı, Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim değişimi projelerini destekleme aygıtı. LIFE’ın Doğa ve Biyoçeşitlilik bileşeni, doğa projelerindeki en iyi çalışmalara ek finansman sağlıyor. Avrupa Kuş ve Kuş Habitatları Direktifleri’nin uygulanmasına ve Natura 200 ağının yönetilmesine odaklanıyor. Natura 2000, Avrupa’nın önemli doğa alanlarını kapsayan bir ağ.LIFE programı, Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim değişimi projelerini destekleme aygıtı. LIFE’ın Doğa ve Biyoçeşitlilik bileşeni, doğa projelerindeki en iyi çalışmalara ek finansman sağlıyor. Avrupa Kuş ve Kuş Habitatları Direktifleri’nin uygulanmasına ve Natura 200 ağının yönetilmesine odaklanıyor. Natura 2000, Avrupa’nın önemli doğa alanlarını kapsayan bir ağ.

Freshabit Life, Finlandiya’daki en büyük kapsamlı LIFE projesi.