Neden EKOenerji etiketli enerji kullanayım?

EKOenerji etiketli enerji tercih etmek için çok sebebiniz var

Kar amacı gütmeyen EKOenerji eko-etiketi, elektrik, gaz, ısı gibi her tür yenilenebilir enerji için ve her satın alma yöntemiyle kullanılabilir. EKOenerji etiketli enerji almak için pek çok sebep var, burada birkaçına değineceğiz.

EKOenerji, tüketicilerin enerji dönüşümünde aktif rol almalarını destekler

Enerji tüketicisi olarak, fosil yakıtlardan yenilenebilirlere geçiş sürecinin siz de bir parçasısınız. Yenilenebilir elektrik tercih ederek hem kömür vb. fosil yakıtları beslemeyi bırakmış oluyor, hem de enerji piyasasına yeşil elektrik talebinizin sinyalini vermiş oluyorsunuz.

EKOenerji etiketli enerji kullanmak hem haneler hem de şirketler için bunun çok daha ötesine geçebilmenin bir yolunu sunuyor. EKOenerji tercih etmek, birey ve firmaların yeni temiz enerji projelerine katkıda bulunmasını sağlar ve sektöre ekstra sürdürülebilirlik kriterleri getirmenin etkili bir yolu olma işlevi görür.

EKOenerji-etiketli enerji kullanan tüketiciler aynı zamanda çevreci bir inisiyatif olarak dünya çapında iklim dostu politikaları destekleyip farkındalık yaratmamıza yardımcı oluyor.

Cover page of EKOenergy's publication

EKOenerji kullanmak kolaydır

EKOenerji eko-etiketli enerji, çevre dostu enerji arayışınızı kolaylaştırır. EKOenerji etiketli yeşil elektrik kullanmak RE100, Climate Group ve CDP tarafından hazırlanmış “Business leadership in the transition to renewable electricity” çalışmasında bahsedilen iş dünyası liderliğinin 5 boyutunu irdelemenizi sağlar.

Kar amacı gütmeyen eko-etiketimiz yeşil tarifeler, enerji sertifikaları, satın alma anlaşmaları (PPA) ve saha içi kurulumlar gibi her tür enerji satın alma metoduyla kullanılabilir.

EKOenerji etiketli enerji şu anda 70’ten fazla ülkede kullanılıyor ve EKOenerji satıcılarının sayısı her yıl artmakta.

EKOenerji, çevreye zararı en az düzeyde olan enerjidir

Eko-etiketimiz çevreci STK’ların oluşturduğu bir inisiyatiftir ve amacı iklim eylemlerinin ve biyoçeşitliliğin desteklenmesidir.

EKOenerji-etiketli enerji, EKOenerji’nin sürdürülebilirlik kriterlerine uygundur ve çevre üzerinde en az etkiye sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından gelir. Bu sayede yenilenebilir elektrik, gaz, ısı ve soğutmanın ekosistemler üzerindeki negatif etkisi en aza indirgenmiş olur.

Örneğin, EKOenerji eko-etiketini taşıyan rüzgar enerjisi önemli kuş alanlarının dışında bulunan rüzgar türbinlerinden ve EKOenerji etiketini taşıyan hidroelektrik de balık göçlerini ve nehir dinamiklerini göz önüne alan santrallerden gelir. EKOenerji etiketli hidroelektrik satışları için tedarikçilerin ödediği 0.10 euro (on sent) nehir yatağı restorasyonu projeleri için kullanılır.

EKOenerji yeni yeşil enerji projeleri için fon oluşturur

EKOenerji tercih ederek gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji projelerinin fonlanmasına katkıda bulunmuş olursunuz. Her megavat/saatlik EKOenerji tüketimi için 0.10 euro (on sent) EKOenerji İklim Fonu’na gider. Bu fon aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerdeki enerji kıtlığını dünyadan silmeye yönelik projeler finanse edilir.

Finanse edilecek projelerin seçimi şeffaf bir şekilde gerçekleşir ve uygulaması deneyimli organizasyonlar tarafından yürütülür. Bu projeler aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan pek çoğunun gerçekleşmesine katkıda bulunur.

EKOenerji etiketi, iletişim faaliyetlerini kolaylaştırır

EKOenerji eko-etiketi, firma ve hanelerin yenilenebilir enerjiye dair kararlılıklarını duyurmalarına olanak sağlayan bir araç görevi görür. EKOenerji logosunun kullanımı başkalarını da aynısını yapmaya teşvik eder. EKOenerji logosu kolaylıkla tanınır ve farklı kıtalarda korunmaktadır.

EKOenerji etiketli enerji satın almak kullanıcılara logomuzu iletişim faaliyetlerinde, ürünlerinde ve ofislerinde kullanma hakkını verir. EKOenerji etiketi uluslararası alanda tanınmaktadır ve pek çok sektörden gittikçe artan sayıda firma tarafından kullanılmaktadır.

EKOenerji logosunun nerede, ne zaman ve nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi için EKOenerji iletişim kılavuzuna göz atın.

EKOenerji ek değer yaratılmasını (additionality) ve liderliği destekler

Sürdürülebilirlik konusunda lider pek çok firma, fazladan bir adım atmak için EKOenerji etiketli enerji tercih ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda artan sayıda RE100 (yenilenebilir yüz) üyesi firma, yenilenebilir enerji kullanımını desteklemede liderlik faaliyetlerinin bir parçası olarak EKOenerji kullanmaya başladı.

Yayınladığımız One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy kitapçığımızda EKOenerji kullanmanın her büyüklük, sektör, tüketim ve coğrafi konumdaki işletmeler için RE100, CDP ve Climate Group’un açıkladığı liderlik faaliyetlerini nasıl desteklediğini ayrıntılandırıyoruz.

Şirketiniz için EKOenerji sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi için