Neden EKOenerji etiketli enerji kullanayım?

EKOenerji etiketli enerji tercih etmek için sebepler

EKOenerji eko-etiketini taşıyan elektrik, gaz, ısı ve soğutma almak için pek çok sebep var. Burada birkaçına değineceğiz.

Cover page of EKOenergy's publication

Enerji tüketicisi olarak, fosil yakıtlardan yenilenebilirlere geçiş sürecinin siz de bir parçasısınız. Yenilenebilir elektrik tercih ederek hem kömür vb. fosil yakıtları beslemeyi bırakıyor, hem de enerji piyasasına yeşil elektrik talebinizin sinyalini vermiş oluyorsunuz. EKOenerji etiketli enerji kullanmak hem haneler hem de şirketler için bunun çok daha ötesine geçebilmenin bir yolunu sunuyor.

EKOenerji eko-etiketi, çevre üzerinde minimum etkiye sahip yenilenebilir enerji kaynaklarını seçmenizi kolaylaştırıyor. EKOenerji’nin sürdürülebilirlik kriterlerine uygun enerji, aynı zamanda birey ve firmaların yeni, temiz enerji projelerine katkıda bulunmasını sağlıyor.

İklim krizi ve doğayla ilgili sebepler

EKOenerji etiketli enerji, iklim değişimiyle savaşmakta ve biyoçeşitliliği korumaktadır. EKOenerji eko-etiketini taşıyan elektrik ve gaz, EKOenerji’nin sürdürülebilirlik kriterlerine uygundur. Bu kriterler doğa üzerindeki etkinin azaltılmasına yöneliktir, sadece yerel ekosisteme etkisi en az olan kurulumlardan gelen enerji EKOenerji etiketini taşıyabilir.

Bunun yanısıra EKOenerji tercih eden tüketiciler, gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji projeleri fonlanmasına katkıda bulunmuş olur. Satılan her megavat/saatlik EKOenerji için 0.10 euro (on sent) EKOenerji İklim Fonu’na gider. Bu fon aracılığıyla, temiz enerji jenerasyonuna en ihtiyaç duyulan bölgelerde enerji kıtlığını dünyadan silmeye yönelik projeler finanse edilir.

EKOenerji etiketli hidroelektrik satışları için tedarikçilerin ayrıca ödediği 0.10 euro (on sent) de nehir yatağı restorasyonu projeleri için kullanılır.

Karbon hesaplamasına yönelik sebepler

Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol), CDP ve LEED, firmaları “sadece yeşil enerji alma”nın ötesine geçmeye teşvik ediyor. EKOenerji tam olarak da bunu yapmanın yolunu sunuyor ve dünya çapında 100% yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için ekstra adımlar atılmasını teşvik ediyor. EKOenerji kullanan işletmeler, gelişmekte olan ülkelerde İklim Fonu’muz aracılığıyla fonlanan projelerin yanısıra dünya çapında iklim dostu yasalar için fikir savunuculuğu faaliyetlerimize de katkıda bulunmuş oluyor.

Uluslararası karbon hesaplaması insiyatifleri ve EKOenerji’nin bunlara uygunluğunu görmek için EKOenerji ve karbon hesaplaması sayfasına bakabilirsiniz.

İletişim faaliyetleriyle ilgili sebepler

EKOenerji eko-etiketi, firma ve hanelerin yenilenebilir enerjiye dair kararlılıklarını duyurmalarına olanak sağlayan bir araç görevi görür. EKOenerji logosu kolaylıkla tanınır ve farklı kıtalarda korunmaktadır. Logonun kullanımı başkalarını da aynısını yapmaya teşvik eder.

EKOenerji kullanıcıları, logomuzu iletişim faaliyetlerinde, ürün ve ofislerinde kullanma hakkına sahiptir. EKOenerji etiketi uluslararası alanda tanınmaktadır ve pek çok sektörden gittikçe artan sayıda firma tarafından kullanılmaktadır.

Ek değer yaratma (adisyonalite) ve liderlikle ilgili sebepler

Sürdürülebilirlik konusunda lider firmalar, fazladan bir adım atmak için EKOenerji etiketli enerji tercih ediyor. 2018 yılında RE100 (yenilenebilir yüz) insiyatifine katılmış olan altı firma, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme faaliyetlerinin bir parçası olarak EKOenerji kullanmaya başladı.

EKOenerji İklim Fonu, gelişmekte olan ülkelerdeki enerji kıtlığıyla savaşan projeler fonlayarak yenilenebilir enerji tercihine fazladan değer katmış oluyor. Bu projeler Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunuyor.

Çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi için