EKOenergy won European Citizen's Prize

Uluslararası Standartlar ve EKOenerji

Enerji dönüşümünü teşvik etmek için, uluslararası alanda tanınan bir eko-etiket

Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol), CDP ve RE100 gibi uluslararası inisiyatifler, tüketicilerin liderlik rolü üstlenerek yenilenebilir elektrik kullanmalarını ve bunun da ötesine geçip daha fazlasını yapmalarını teşvik ediyor. Attığınız her ekstra adım, dünya çapındaki enerji transformasyonuna katkı sağlar ve bu adımı EKOenerji etiketli elektrik tercih ederek atmanız mümkündür.

EKOenerji etiketli elektrik, Global Raporlama İnsiyatifi (GRI), Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets), belediyeler için Covenant of Mayors gibi uluslararası standartlar ve raporlamaları kullanan firma ve diğer paydaşlar için uygundur.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN DESA), 2020 yılında hazırladığı SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learned in SDG implementation adlı yayınında EKOenerji eko-etiketinin enerji tüketicilerini nasıl desteklediğini örnek gösterdi (46, 50-52. sayfalar).

EKOenerji eko-etiketinden bahseden standart ve organizasyonlar

Nordic Swan Eko-etiketi & AB Eko-etiketi

Nordic Swan Eko-etiketi 1989 yılında, Nordik Bakanlar Konseyi tarafından Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç için gönüllü bir eko-etiketleme planı olarak ortaya kondu. Nordic Swan Eko-etiketi, 59 ürün grubunda 200 ürün tipini kapsıyor.

Onaylanmış kriter metinlerinden bazıları (Basım şirketleri ve basılı materyaller için kriterler ve Yiyecek ve Konferans Tesisleri için kriterler vb.) EKOenerji-etiketli yenilenebilir elektrik kullanımı halinde ekstra puan kazanılmasını mümkün kılıyor.

AB Eko-etiketi’nin bazı kriter metinleri de eko-etiketli enerji kullanımı için fazladan puan veriyor, Avrupa ülkelerinin çoğunda EKOenerji dışında enerji eko-etiketi bulunmuyor.

Özellikle otel ve pansiyonlar için geliştirilmiş olan Turist Konaklama Hizmetleri için Avrupa Eko-etiketi de elektrik kontratının bağımsız bir kuruluş tarafından eko-etiketlenmiş olması halinde ekstra puan veriyor. EKOenerji bu kriterlere uygun bir eko-etiket olma özelliğini taşıyor.

Green Key (Yeşil Anahtar)

Oteller ve pansiyonlar gibi turizm işletmeleri için geliştirilmiş Green Key (Yeşil anahtar) eko-etiketi, eko-etiketli elektrik kullanılmasını tavsiye ediyor ve kullanan işletmelere ekstra puan veriyor. Yeşil Anahtar, EKOenerji eko-etiketinden elektrik kontratlarına fazladan değer katan bir etmen olarak açıkça bahsediyor: “İşletmelerin, mümkün olması halinde, eko-etiketli elektrik kullanmaları önerilir. Bu, elektriğin yenilenebilir olmasının yanısıra ekstra sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirdiği, enerji kıtlığıyla savaşan projelere fon sağladığı, yeni temiz enerji kurulumlarından geldiği vb.nin üçüncü parti onayıdır. Elektrik eko-etiketlerine örnekler arasında EKOenerji, Green-e, Bra Miljöval vb. bulunur.”

Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol)

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

Sera Gazı Protokolü, karbon hesaplamasında kullanılan dünya çapında bir standarttır. EKOenerji etiketli elektrik, Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Kılavuzu’nun gerekliliklerine her zaman uyumludur. EKOenerji, Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Kılavuzu’nun bir özetini hazırlayıp 19 dile çevirisini yayımlamıştır.

Sera Gazı Protokolü’nün EKOenerji’den nasıl bahsettiğini görmek ve Kapsam 2 Kılavuzu’nun özeti ve çevirilerine ulaşmak için To learn more about how the Greenhouse Gas Protocol refers to EKOenergy, see EKOenerji ve Karbon Hesaplaması sayfamıza bakın.

CDP

cdp-logo

CDP, dünyadaki en büyük şirketlerin binlercesiyle çalışarak karbon salımlarını raporlamalarına ve etkili carbon salımı azaltımı stratejileri geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Accounting of scope 2 emissions (satın alınan elektrikten kaynaklı, Kapsam 2 salımlarının hesaplanması) adlı çalışmalarında CDP şöyle diyor:

RE100-report-image

“Eko-etiketler şirketlerin elektrik satın alma tercihleriyle bundan daha fazlasını yapabilmelerinin bir yoludur. EKOenerji, Sera Gazı Protokolü Kapsam 2’de bahsedilen bir seçenektir: Takip sertifikalarının üzerine eklenen bir kaliteye işaret eder. EKOenerji etiketiyle satılan elektrik sıkı çevre kriterlerini yerine getirir ve yeni yenilenebilir enerji projeleri için fon oluşturur. Katılım, şeffaflık ve ilginin lafta kalmadan eyleme dönüşmesi EKOenerji’nin önemli prensipleridir.”

CDP, RE100 ve the Climate Group’un Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity adlı raporu da 19. sayfasında “uluslararası EKOenerji eko-etiketi, İklim Fonu aracılığıyla enerji kıtlığıyla savaşıyor ve ayrıca doğal yaşam alanlarının korunması için bir garanti sunuyor” diyor.

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yeşil binalar için bir puanlama sistemidir. LEED, EKOenerji’den en iyi uygulamalardan biri olarak bahsediyor ve EKOenerji etiketli elektrik kullanımı halinde binalara fazladan puan veriyor.

LEED’in Avrupa için olan versiyonu açıkça EKOenerji kullanımını tavsiye ediyor.

Avrupa dışında EKOenerji kullanımı projelerin birebir değerlendirilmesinden sonra fazladan puan getiriyor.

LEED için EKOenerji kullanımı hakkında daha fazla bilgi için: Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting.

WWF Yeşil Ofis

WWF Yeşil Ofis programı, eko-etiketli yeşil elektrik kullanımını öneriyor. Pek çok ülkede EKOenerji, elektrik alanında aktif tek eko-etiket olma özelliğini taşıyor.