Nhãn sinh học và Mạng kết nối

Nhãn sinh học phi lợi nhuận

Xem video giới thiệu về EKOenergy tại đây

EKOenergy là một nhãn sinh học mang tính quốc tế và phi lợi nhuận dành cho các nguồn năng lượng (năng lượng điện có khả năng tái tạo và năng lượng khí có khả năng tái tạo).

Ngoài khả năng tái tạo, các năng lượng được bán trên thị trường mang nhãn sinh học EKOenergy đáp ứng các tiêu chí mang tính bền vững và tài trợ cho những dự án đấu tranh cho sự thiếu thốn về năng lượng. Bằng cách này, nhãn sinh học EKOenergy còn đạt được các chứng nhận năng lượng có khả năng tái tạo như Chứng nhận Đảm bảo về Nguồn gốc (GOs), Chứng nhận về Năng lượng Có Khả năng Tái tạo (RECs) và Chứng nhận về Năng lượng Có Khả năng Tái tạo mang tính quốc tế (I-RECs).

Tổ chức Greenhouse Gas Protocol, LEED phụ trách xây dựng các dự án xanh và CDP xác nhận nhãn sinh học EKOenergy như một giải pháp tối ưu dành cho đối tượng người tiêu dùng ưa chuộng sự phát triển bền vững.

Nếu bạn có nhu cầu mua năng lượng điện có chứng nhận EKOenergy hoặc bán các sản phẩm có chứng nhận EKOenergy, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nhãn sinh học rất dễ sử dụng

Việc mua nhãn sinh học EKOenergy thật dễ dàng, vì chúng tôi cung cấp bản quyền cho người bán trên toàn thế giới. Bạn có thể sử dụng nhãn sinh học EKOenergy tại nhà hoặc trong các cơ quan, công ty.

Nhãn sinh học là công cụ giao tiếp

Nhãn EKOenergy là công cụ giao tiếp được nhận biết toàn cầu. Các cá nhân và công ty cam kết thực hiện sử dụng năng lượng tái tạo và khuyến khích các cá nhân, đoàn thể khác dùng nhãn sinh học này. Việc làm này giúp thúc đẩy sự chuyển mình sang một thế giới 100% mang tính chất tái tạo, tái sử dụng và có khả năng phục hồi. Người sử dụng nhãn sinh học EKOenergy có thể trưng dụng nhãn ở các nơi công cộng, cơ sở hạ tầng và trên sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của EKOenergy.

Đội ngũ quốc tế của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc với đa dạng ngôn ngữ. Các tài liệu hướng dẫn được phiên dịch trên 20 ngôn ngữ khác nhau.

Mạng kết nối

EKOenergy là sự kết nối giữa các tổ chức Phi Chính phủ về bảo vệ môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là phát huy thêm việc dùng những năng lượng có tính bền vững, lâu dài.

Mạng kết nối EKOenergy đóng vai trò như cầu nối giữa các nhà phát triển dự án, nhà cung ứng năng lượng, nhà tiêu thụ năng lượng và các tổ chức về môi trường. Với sự trợ giúp của mạng kết nối này, chúng tôi chia sẻ những hoạt động tốt nhất và những dẫn chứng tích cực.

EKOenergy là thành viên của: