Hội đồng trọng tài

Giải quyết các vấn đề tranh cãi

EKOenergy logo with law sign §

Bất kỳ ai đều có thể nộp đơn khiếu kiện về một quyết định (hay sự im lặng của một quyết định nào đó) của Ban Lãnh đạo EKOenergy, hoặc khiếu kiện những nguyên tắc hoạt động mà EKOenergy đang ứng dụng. Việc khiếu kiện nên được thông báo đến Ban Cố vấn của EKOenergy và phải được gửi trực tiếp đến Ban Lãnh đạo của EKOenergy.

Trong vòng 3 tháng Ban Lãnh đạo EKOenergy phải phản hồi lại những vấn đề khiếu kiệu đến từ

 • Các thành viên của EKOenergy network
 • Các công ty bán hàng hóa, sản phẩm mang nhãn hiệu EKOenergy
 • Các nhà sản xuất điện (hoặc các công ty đại diện của họ) về các quyết định liên quan đến khả năng đủ điều kiện sản xuất của các thiết bị, máy móc.

Nếu các bên phụ trách vấn đề khiếu kiện không đồng ý với sự phản hồi của Ban Lãnh đạo, và nếu bên phụ trách là một trong 3 nhóm đối tượng được liệt kê như trên, họ có thể chuyển khiếu kiện này đến Hội đồng Trọng tài của EKOenergy.

Các thành phần và thủ tục

Hội đồng Trọng tài của EKOenergy bao gồm ít nhất 3 chuyên gia nằm trong Ban Cố vấn, được chỉ định bởi Ban Lãnh đạo EKOenergy. Vị trí được bổ nhiệm có hiệu lực trong 5 năm.

Trong Hội đồng Trọng tài, 1 vị trí được giữ chỗ cho chuyên gia về các vấn đề môi trường học và 1 vị trí khác cho chuyên gia về năng lượng điện có khả năng tái tạo. Các nhóm cổ đông có liên quan cũng có cơ hội trở thành ứng viên vào Hội đồng Trọng tài. Phải có ít nhất 1 thành viên của Hội đồng Trọng tài có chứng chỉ hành nghề Luật (có học vị trong ngành Luật từ bậc Cao học).

Nhấn vào đây để xem các điều luật và thủ tục của Hội đồng Trọng tài EKOenergy

Ba thành viên cố định của Hội đồng Trọng tài bao gồm:

 • Ông Peter De Smedt, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài
  Peter De Smedt là luật sư về môi trường học đến từ Bỉ. Ông có rất nhiều năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và cố vấn cho các tổ chức về môi trường, các nhà cầm quyền (khu vực Flemish phía Bắc của nước Bỉ và các khu đô thị tự trị) và các tập đoàn công ty. Ông là một thành viên nằm vùng của các Hội đồng Cố vấn chính thống. Xem thông tin về ông và công ty luật của ông tại đây.
 • Bà Vera Dua
  Vera Dua là thành viên tích cực của Belgian Green Party (thuộc khu vực Flemish, phía Bắc nước Bỉ) từ những năm 1980 đến năm 2011. Bà là Bộ trưởng về Môi trường và Nông nghiệp của vùng Flemish từ năm 1999 đến năm 2003. Sau khi dừng các hoạt động chính trị, bà nhiệt tình tham gia các tổ chức khuyến cáo về sự phát triển bền vững. Từ năm 2013, bà là Chủ tịch của tổ chức Bond Beter Leefmilieu, một tổ chức nắm quyền đằng sau các tổ chức bảo vệ môi trường nằm vùng Flemish.
 • Ông Peter Niermeyer
  Peter Niermeyer là Tổng Thư ký của tổ chức quốc tế RECS.
  Nhấn vào đây để xem hồ sơ LinkedIn của ông.